Điện Biên Lĩnh vực: Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp

Tìm kiếm thông tin các doanh nghiệp đang hoạt động ngành nghề chính Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp tại Điện Biên
Công Ty TNHH Giống Nông Nghiệp Trường Hương Điện Biên

MST: 5600272815- Đại diện: Nguyễn Xuân Biền
Địa chỉ: Đội 1