Điện Biên Lĩnh vực: Trồng cây cao su

Tìm kiếm thông tin các doanh nghiệp đang hoạt động ngành nghề chính Trồng cây cao su tại Điện Biên
Công Ty Cổ Phần Cao Su Cà Phê Mường Thanh Điện Biên

MST: 5600268181- Đại diện: Nguyễn Văn Giang
Địa chỉ: Khối 8

Công Ty Cổ Phần Cao Su Mường Nhé Điện Biên

MST: 5600269153- Đại diện: Đỗ Anh Minh
Địa chỉ: Bản Mường Nhé