CÔNG TY mới tại: Điện Biên

Công ty cổ phần Vân Long

MST: 5600219402- Đại diện: Đỗ Thị Bích
Địa chỉ: Số nhà 35, Tổ dân phố 26

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nhật Long

MST: 5600219480- Đại diện: Vũ Thị Hằng
Địa chỉ: Đội 19

Công Ty TNHH Thảo Anh

MST: 5600219515- Đại diện: Nguyễn Hữu Ban
Địa chỉ: Tổ dân phố 4

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Thành Huy

MST: 5600220630- Đại diện: Trần Danh Tân
Địa chỉ: Số nhà 16, Tổ dân phố 13

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tây Sơn

MST: 5600220648- Đại diện: Nguyễn Văn Kiểm
Địa chỉ: Khu tập thể Sân Bay, Tổ dân phố 10

Văn phòng cấp quyền sử dụng đất huyện Điện Biên

MST: 5600221962- Đại diện:
Địa chỉ: huyện Điện Biên

Công ty TNHH thương mại xây dựng sản xuất Minh Ngọc

MST: 5600222229- Đại diện:
Địa chỉ: Bản Mường Mơn I

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng T&C

MST: 5600222250- Đại diện: Trần Long Thăng
Địa chỉ: Số nhà 07, Tổ dân phố 17

Công Ty TNHH Tiến Bộ

MST: 5600222268- Đại diện: Nguyễn Xuân Thái
Địa chỉ: Số nhà 157, Tổ dân phố 5

Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Điện Biên

MST: 5600224089- Đại diện: Nguyễn Xuân Thiện
Địa chỉ: Phường nam Thanh

Công ty TNHH Đăng Quang

MST: 5600224096- Đại diện: Ngô Hải Đăng
Địa chỉ: Số nhà 93, Tổ dân phố 18

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Tùng Dương

MST: 5600224113- Đại diện:
Địa chỉ: Khối 10

Công Ty TNHH  Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Việt á

MST: 5600224120- Đại diện: Nguyễn Bá Việt
Địa chỉ: Số nhà 81, Tổ dân phố 14

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển công nghệ VINA A1

MST: 5600224138- Đại diện:
Địa chỉ: Số nhà 32, Tổ dân phố 05

Công Ty TNHH Tư Vấn, Đầu Tư Và Xây Dựng Hiếu Nghĩa

MST: 5600224314- Đại diện: Vũ Văn Trọng
Địa chỉ: Số nhà 139, Tổ dân phố 19

Công ty Cổ phần năng lượng Điện Biên Sông Hồng

MST: 5600224667- Đại diện: Nguyễn Tăng Hải
Địa chỉ: Số nhà 109, Tổ dân phố 19

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhật Minh

MST: 5600224674- Đại diện: Phạm Văn Long
Địa chỉ: Số nhà 77, Tổ dân phố 15

Công ty Cổ phần Xuất nhập và Khai thác khoáng sản Biên Thành

MST: 5600224699- Đại diện:
Địa chỉ: Trung tâm

Công ty TNHH Thương mại Hoa Linh

MST: 5600224723- Đại diện: Phạm Văn Mạnh
Địa chỉ: Số nhà 1082, Tổ dân phố 03

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiên Hoàng

MST: 5600225149- Đại diện: Nguyễn Cao Thắng
Địa chỉ: Số nhà 86, TDP 15

Công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Linh

MST: 5600225205- Đại diện: Phạm Huy Lực
Địa chỉ: Tổ dân phố 8

Công ty cổ phần Xây dựng và thương mại Hoàng Dương

MST: 5600225251- Đại diện:
Địa chỉ: SN 17, TDP 11

Công Ty Cổ Phần  Xây Dựng Và Thương Mại Hải Lộc

MST: 5600225519- Đại diện: Đỗ Quân Tùng
Địa chỉ: Số nhà 02, Tổ dân phố 21

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sông Thương

MST: 5600225526- Đại diện: Nguyễn Tiến Chỉ
Địa chỉ: Tổ dân phố 6

Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Hùng

MST: 5600225935- Đại diện: Lê Đình Thành
Địa chỉ: SN 155, Tổ dân phố 23

Văn Phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất

MST: 5600225974- Đại diện: Nguyễn Thị Khương
Địa chỉ: Bản Nậm Cản

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Huynh Hải

MST: 5600226079- Đại diện: Trịnh Thị Hải
Địa chỉ: Khối 4

Công ty TNHH sản xuất cơ khí và thương mại Tâm Thủ

MST: 5600226135- Đại diện:
Địa chỉ: Số nhà 37, Tổ dân phố 10

Công ty TNHH Hà Thu

MST: 5600226216- Đại diện:
Địa chỉ: Số nhà 44, Tổ dân phố 9

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Quốc Cường

MST: 5600226569- Đại diện:
Địa chỉ: Số nhà 135, Tổ dân phố 14

Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Như Anh SPA

MST: 5600226689- Đại diện: Lò Thị Thanh Thảo
Địa chỉ: Số nhà 920, Tổ dân phố 8

Công ty TNHH Việt Dũng

MST: 5600226858- Đại diện: Hồ Mạnh Hùng
Địa chỉ: Số nhà 69, Tổ dân phố 01

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Nam

MST: 5600226939- Đại diện: Hoàng Thị Minh thu
Địa chỉ: Số nhà 22, Tổ dân phố 18

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Phú Minh

MST: 5600226946- Đại diện: Trần Ngọc Khôi
Địa chỉ: Số nhà 143, đường Sùng Phái Sinh, Tổ dân phố 19

Công ty trách nhiệm hữu hạn Lưu Thúy Tiên

MST: 5600226978- Đại diện: Lưu Phú Đức
Địa chỉ: Tổ 10

Công ty cổ phần Huệ Thắm

MST: 5600226985- Đại diện: Nguyễn Ngọc Huệ
Địa chỉ: Số nhà 76, Tổ dân phố 28

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Quang Vinh

MST: 5600227153- Đại diện:
Địa chỉ: Số nhà 58, Tổ dân phố 7

Công Ty TNHH Số 66 Tỉnh Điện Biên

MST: 5600227308- Đại diện: NGUYễN THàNH HưNG
Địa chỉ: Số nhà 74, Tổ dân phố 25

Công Ty TNHH Thương Mại Song Phương Điện Biên

MST: 5600227315- Đại diện: BùI THị LAN (BùI THị NGA)
Địa chỉ: Đội 4B

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Bắc

MST: 5600227322- Đại diện: Đỗ QUYếT THắNG
Địa chỉ: Số nhà 292, Tổ dân phố 18

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Thăng Long

MST: 5600227379- Đại diện: PHạM VăN LUYếN
Địa chỉ: Số nhà 23, Tổ dân phố 5

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Đoàn Kết

MST: 5600227499- Đại diện: NGUYễN THị LAN
Địa chỉ: Khu Thắng Lợi

Công Ty TNHH Xuân Lộc Đb

MST: 5600227611- Đại diện: Nguyễn Tiến
Địa chỉ: Tổ 7

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Đàm Bắc

MST: 5600227629- Đại diện: Đàm Văn Bắc
Địa chỉ: Số nhà 53B, Tổ dân phố 5

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Duy Quang Điện Biên

MST: 5600227643- Đại diện: NGUYễN QUANG ĐIềN
Địa chỉ: Số nhà 232, Tổ dân phố 3

Công Ty TNHH Quản Lý Chất Lượng Xây Dựng Việt Nam

MST: 5600227682- Đại diện: NGUYễN MINH HUY
Địa chỉ: Số nhà 12, Tổ dân phố 10

Văn Phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất

MST: 5600227805- Đại diện:
Địa chỉ: Uỷ Ban Nhân Dân huyện

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Hồng Thanh Quang

MST: 5600227918- Đại diện:
Địa chỉ: Số nhà 30, Tổ dân phố 9