CÔNG TY mới tại: Điện Biên

Trường THCS ẳng Tở

MST: 5600251607- Đại diện:
Địa chỉ: ẳng Tở

Trường tiêu học Khén Pí

MST: 5600251614- Đại diện:
Địa chỉ: Bản Pí

Trường PTDT Bán Trú Tiểu Học ảng Tở

MST: 5600251639- Đại diện:
Địa chỉ: Xã ảng Tở

Trường tiểu học ẳng Cang

MST: 5600251646- Đại diện:
Địa chỉ: ẳng Cang

Trường THCS Ngối Cáy

MST: 5600251692- Đại diện:
Địa chỉ: Bản Cáy, Xã Ngối Cáy

Trường TH Ngối Cáy

MST: 5600251702- Đại diện:
Địa chỉ: Bản Sắng, Xã Ngỗi Cáy

Trường THCS Mặm Lịch

MST: 5600251734- Đại diện:
Địa chỉ: Bản Lịch Cang

Công Ty TNHH Thương Mại Quang Lành Tỉnh Điện Biên

MST: 5600251974- Đại diện: Đỗ Thị Lành
Địa chỉ: Bản Hợp Thành

Công Ty TNHH In Quang Đỗ Tỉnh Điện Biên

MST: 5600251999- Đại diện: Nguyễn Văn Bách
Địa chỉ: Số nhà 88, Tổ dân phố 27

Công Ty TNHH Trường Tuệ Tỉnh Điện Biên

MST: 5600252008- Đại diện: Trịnh Viết Diện
Địa chỉ: Số nhà 250, Tổ dân phố 10

Công Ty TNHH Dịch Vụ Hoàn Mỹ Hương Tú Anh Tỉnh Điện Biên

MST: 5600252015- Đại diện: Tòng Thị Hương
Địa chỉ: Số nhà 62B, Tổ dân phố 28

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thái Vũ Tỉnh Điện Biên

MST: 5600252110- Đại diện: Hà Huy Quyền
Địa chỉ: Số nhà 41, Tổ dân phố 8

Công Ty TNHH Hùng Thái Tỉnh Điện Biên

MST: 5600252128- Đại diện: Phạm Văn Thái
Địa chỉ: Số nhà 641, Tổ dân phố 9

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư & Xây Dựng Atp Tỉnh Điện Biên

MST: 5600252135- Đại diện: Vũ Thị Thanh Hương
Địa chỉ: Số nhà 50, Tổ dân phố 6

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Bình Trọng Tỉnh Điện Biên

MST: 5600252142- Đại diện: Đặng Văn Sáng
Địa chỉ: Số nhà 212B, Tổ dân phố 3

Công Ty TNHH Vật Liệu Và Xây Dựng Phương Bắc Tỉnh Điện Biên

MST: 5600252181- Đại diện: Vũ Thúy Mùi
Địa chỉ: Số nhà 128, Tổ dân phố 28

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Số 80 Tỉnh Điện Biên

MST: 5600252230- Đại diện: Vũ Thế Anh (Vũ Văn Tuấn)
Địa chỉ: Tổ 6

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tiến Tú Tỉnh Điện Biên

MST: 5600252375- Đại diện: Vũ Thế Anh (Vũ Văn Tuấn)
Địa chỉ: Tổ 6

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn A Chịa Tỉnh Điện Biên

MST: 5600252382- Đại diện: Mùa A Chịa
Địa chỉ: Tổ 8

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Hưng Long Tỉnh Điện Biên

MST: 5600252488- Đại diện: Nguyễn Văn Hưng
Địa chỉ: Số nhà 01, Tổ dân phố 10

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Đầu Tư Xây Dựng Az Tỉnh Điện Biên

MST: 5600252720- Đại diện: Lê Minh Viễn
Địa chỉ: Số nhà 212, Tổ dân phố 8

Công Ty TNHH Long An Tỉnh Điện Biên

MST: 5600262969- Đại diện: Nguyễn Văn An
Địa chỉ: Tầng 2, Số nhà 88, Tổ dân phố 16

Công Ty TNHH Anh Cương Tỉnh Điện Biên

MST: 5600262976- Đại diện: Đặng Văn Cương
Địa chỉ: Số nhà 58, Tổ dân phố 4

Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi

MST: 5600263017- Đại diện:
Địa chỉ: Thanh Minh

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Gia Bình Tỉnh Điện Biên

MST: 5600263088- Đại diện: Mạch Ngọc Bình
Địa chỉ: C17

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Và Chuyển Giao Công Nghệ Tỉnh Điện Biên

MST: 5600263465- Đại diện: Lê Đình Hùng
Địa chỉ: Số nhà 26, Tổ dân phố 9

Trường mầm non xuân lao

MST: 5600263673- Đại diện:
Địa chỉ: Bản lao xã Xuân Lao

Trường mầm non Mường Đăng

MST: 5600263680- Đại diện:
Địa chỉ: Mường Đăng

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 668 Tỉnh Điện Biên

MST: 5600264162- Đại diện: Lò Thị Quỳnh Hương
Địa chỉ: Tổ dân phố 7

Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Phúc Lâm Tỉnh Điện Biên

MST: 5600264211- Đại diện: Nguyễn Hữu Luận
Địa chỉ: Tổ dân phố 11

Trường Mầm Non Số 2 Núa Ngam

MST: 5600264645- Đại diện:
Địa chỉ: Bản Hẹ 1

Trường Mầm Non Phu Luông Xã Mường Lói

MST: 5600264652- Đại diện:
Địa chỉ: Mường Lói

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng & Thương Mại Việt Quang Tỉnh Điện Biên

MST: 5600265462- Đại diện: Trần Quốc Việt
Địa chỉ: Số nhà 94, Tổ dân phố 8

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Vạn Thành Tỉnh Điện Biên

MST: 5600265568- Đại diện: Nguyễn Hữu Trình
Địa chỉ: Số nhà 116, Tổ dân phố 12

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Phượng Hoàng Tỉnh Điện Biên

MST: 5600265582- Đại diện: Vũ Thị Phượng
Địa chỉ: Số nhà 08, Tổ dân phố 5

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng P&T Tỉnh Điện Biên

MST: 5600265751- Đại diện: Lê Viết Thịnh
Địa chỉ: Số nhà 09, Tổ dân phố 18

Công Ty TNHH Xuân Phương Tỉnh Điện Biên

MST: 5600265769- Đại diện: Lưu Văn Xuân
Địa chỉ: C17c

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tiến Lợi Tỉnh Điện Biên

MST: 5600265776- Đại diện: Phạm Văn Lợi
Địa chỉ: Số nhà 78, Tổ dân phố 20

Công Ty TNHH Cà Phê Điện Biên Phủ

MST: 5600265818- Đại diện: Phạm Tư Luân
Địa chỉ: Số nhà 90, Khối Tân Tiến

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dibis Tỉnh Điện Biên

MST: 5600265896- Đại diện: Lò Xuân Thiện
Địa chỉ: Số nhà 810, Tổ dân phố 4

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao

MST: 5600265920- Đại diện:
Địa chỉ: Tổ dân phố 21

Công Ty TNHH Gia Phúc Tỉnh Điện Biên

MST: 5600266184- Đại diện: Hà Văn Nghinh
Địa chỉ: Số nhà 70, Tổ dân phố 5

Công Ty TNHH Tư Vấn Thái Phong Tỉnh Điện Biên

MST: 5600266191- Đại diện: Vũ Thái Huy
Địa chỉ: Số nhà 34, Tổ dân phố 9

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Phúc Sơn Tỉnh Điện Biên

MST: 5600266201- Đại diện: Đinh Thị Khanh
Địa chỉ: Tổ dân phố 3

Trường mầm non Nậm Cản

MST: 5600266219- Đại diện:
Địa chỉ: Tổ 1- Phường La Nay

Trường Tiểu học Búng lao

MST: 5600266226- Đại diện: Trần Thái Bình
Địa chỉ: bản Xuân Hón

Trường THCS Mường Đăng

MST: 5600266233- Đại diện:
Địa chỉ: Mường Đăng

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Linh Sơn Tỉnh Điện Biên

MST: 5600266635- Đại diện: Đặng Thị Hằng
Địa chỉ: Số nhà 296A, Tổ dân phố 18

Công Ty TNHH Hưng Thảo Tỉnh Điện Biên

MST: 5600266850- Đại diện: Trần Quốc Hưng
Địa chỉ: Số nhà 398, Tổ dân phố 4

Công Ty TNHH Gia Anh Tỉnh Điện Biên

MST: 5600266882- Đại diện: Lò Thị Đức
Địa chỉ: Số nhà 292, Tổ dân phố 6