ĐắK Nông Lĩnh vực: Hoạt động dịch vụ nông nghiệp

Tìm kiếm thông tin các doanh nghiệp đang hoạt động ngành nghề chính Hoạt động dịch vụ nông nghiệp tại ĐắK Nông
Thuế nhà thầu của Công ty OLam

MST: 6400280440- Đại diện:
Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà A&B,76 Lê Lai

CÔNG TY CỔ PHẦN MACCA CAO NGUYÊN XANH

MST: 6400324962- Đại diện: Lê An Trung
Địa chỉ: Đường Y Bí Aleo, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CHẾ BIẾN CAO SU PHÁT LỘC

MST: 6400325589- Đại diện: Nguyễn Anh Khiêm
Địa chỉ: Thôn 01, Xã Cư Knia, Huyện Cư Jút, Đắk Nông