ĐắK Nông Lĩnh vực: Hoạt động dịch vụ trồng trọt

Tìm kiếm thông tin các doanh nghiệp đang hoạt động ngành nghề chính Hoạt động dịch vụ trồng trọt tại ĐắK Nông
CÔNG TY CỔ PHẦN MACCA CAO NGUYÊN XANH

MST: 6400324962- Đại diện: Lê An Trung
Địa chỉ: Đường Y Bí Aleo, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông