ĐắK Nông Lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp

Tìm kiếm thông tin các doanh nghiệp đang hoạt động ngành nghề chính Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp tại ĐắK Nông
Công ty TNHH một thành viên Thanh Long

MST: 6400035826- Đại diện: Đồng Viết Thanh
Địa chỉ: Thôn 2, xã Đăk buk So

Công ty TNHH một thành viên dịch vụ ABCH

MST: 6400039789- Đại diện: Huỳnh Tấn Hùng
Địa chỉ: Đường L5, Khu đô thị Đăk Nia, Phường Nghĩa Trung

Công ty TNHH thương mại Sơn Hà

MST: 6400039820- Đại diện: Võ Thị Thanh Sơn
Địa chỉ: Số 79, Thôn 2, QL14, Xã Quảng Tín

Công ty TNHH nông nghiệp SX-TM - DVHào Quang

MST: 6400056488- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn 4, Quảng Khê

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH HỒ HOA

MST: 6400330998- Đại diện: Hồ Thị Hoa
Địa chỉ: Tổ 5, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH NGÔ MAI

MST: 6400331381- Đại diện: Ngô Thị Mai
Địa chỉ: Số 32, thôn Tân Thịnh, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH ĐĂNG Á

MST: 6400331631- Đại diện: Bùi Đăng á
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH PHAN MINH

MST: 6400332748- Đại diện: Phan Thị Bình Minh
Địa chỉ: Thôn Đức Bình, Xã Đức Mạnh, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH VÕ HỒNG

MST: 6400332794- Đại diện: Võ Thị Hồng
Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Phường Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH XUÂN CƯỜNG

MST: 6400332836- Đại diện: Đỗ Xuân Cường
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Nam Bình, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG XANH LÊ THUYẾN

MST: 6400332882- Đại diện: Lê Văn Thuyến
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Cư Knia, Huyện Cư Jút, Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH ĐỨC KỲ

MST: 6400333572- Đại diện: Trần Đức Kỳ
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Phường Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH HOÀNG THÌN

MST: 6400333692- Đại diện: Hoàng Thị Thìn
Địa chỉ: Số 301, đường Hùng Vương, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH HỒ THU

MST: 6400333741- Đại diện: Hồ Lệ Thu
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH TRẦN XUÂN

MST: 6400334914- Đại diện: Trần Văn Xuân
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH TRẦN BẰNG

MST: 6400334921- Đại diện: Trần Văn Bằng
Địa chỉ: Thôn Phú Hưng, Xã Quảng Phú, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH NGUYỄN GẤM

MST: 6400334960- Đại diện: Nguyễn Thị Gấm
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH MINH CAO

MST: 6400335114- Đại diện: Trần Minh Cao
Địa chỉ: Thôn 11, Xã Nam Bình, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH THU TRẦN

MST: 6400335241- Đại diện: Trần Thị Thu
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH CÚC HƯƠNG

MST: 6400335266- Đại diện: Nguyễn Thị Cúc Hương
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Đắk Nia, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH QUANG TRIỆU

MST: 6400335361- Đại diện: Ngô Quang Triệu
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH HỒ HẰNG

MST: 6400335731- Đại diện: Hồ Thị Hằng
Địa chỉ: Bon Phai Kol Pru Đăng, Xã Đắk Nia, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH ĐINH THỦY

MST: 6400336855- Đại diện: Đinh Thị Thủy
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút, Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH LÊ HÙNG

MST: 6400337055- Đại diện: Lê Quang Hùng
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Đắk Ha, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH NGUYỄN GIÁP

MST: 6400337062- Đại diện: Nguyễn Văn Giáp
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Cư Knia, Huyện Cư Jút, Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH KIM LAN

MST: 6400337295- Đại diện: Hoàng Thị Kim Lan
Địa chỉ: Bon Đắk La, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH LÂM THẢO

MST: 6400337312- Đại diện: Lâm Thị Thảo
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Đắk Nia, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH ĐẠT TRẦN

MST: 6400337344- Đại diện: Trần Văn Đạt
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Đắk Nia, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH HUỲNH LÂM

MST: 6400346412- Đại diện: Huỳnh Thị Lâm
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH VÕ THÙY

MST: 6400346966- Đại diện: Võ Văn Thùy
Địa chỉ: Bon Điêng Đu, Xã Đăk Ngo, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông