ĐắK Nông Lĩnh vực: Chăn nuôi gia cầm

Tìm kiếm thông tin các doanh nghiệp đang hoạt động ngành nghề chính Chăn nuôi gia cầm tại ĐắK Nông
Công ty TNHH Vạn Xuân

MST: 6400040086- Đại diện: Lê Minh Hậu
Địa chỉ: Lô CN5-1, Khu Công nghiệp Tâm Thắng