ĐắK Nông Lĩnh vực: Chăn nuôi lợn

Tìm kiếm thông tin các doanh nghiệp đang hoạt động ngành nghề chính Chăn nuôi lợn tại ĐắK Nông
Công ty TNHH GREENFARM ASIA

MST: 6400282913- Đại diện:
Địa chỉ: 138

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sơn Trang Phát

MST: 6400284082- Đại diện: Nguyễn Quốc Tuấn
Địa chỉ: Thôn Bắc Sơn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG NGHIỆP HƯNG GIA ĐẮK SONG

MST: 6400325684- Đại diện: Nguyễn Lê Giang
Địa chỉ: Thôn THuận Nam, Xã Thuận Hạnh, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG NGHIỆP ATX

MST: 6400326906- Đại diện: Tạ Đức Trọng
Địa chỉ: Thôn 01, Xã Nam Dong, Huyện Cư Jút, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH ĐỨC LÊ

MST: 6400332145- Đại diện: Lê Minh Đức
Địa chỉ: Thôn 13, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG THANH PHƯƠNG

MST: 6400332307- Đại diện: Nguyễn Thái Định
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÊ QUANG TIẾN

MST: 6400332314- Đại diện: Nguyễn Đức Tình
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI TẤN LỘC VINH

MST: 6400332579- Đại diện: Đỗ Trung Dũng
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đắk Ha, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THẮNG DUNG

MST: 6400333773- Đại diện: Trần Văn Thắng
Địa chỉ: Bon U3, Thị trấn Ea T-Ling, Huyện Cư Jút, Đắk Nông