ĐắK Nông Lĩnh vực: Trồng cây lâu năm khác

Tìm kiếm thông tin các doanh nghiệp đang hoạt động ngành nghề chính Trồng cây lâu năm khác tại ĐắK Nông
CÔNG TY CỔ PHẦN MAC CA BẮC TÂY NGUYÊN

MST: 6400309611- Đại diện: Phạm Văn Hưng
Địa chỉ: - Phường Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông