ĐắK Nông Lĩnh vực: Trồng cây cao su

Tìm kiếm thông tin các doanh nghiệp đang hoạt động ngành nghề chính Trồng cây cao su tại ĐắK Nông
Công ty cổ phần cao su Đồng Phú - Đăk Nông

MST: 6400052980- Đại diện: Phạm Văn Luyện
Địa chỉ: Xã Eapô

Công Ty Cổ Phần Cao Su Đắc Phát

MST: 6400286499- Đại diện: Huỳnh Văn Khiết
Địa chỉ: Thôn 5, bon Bù Num

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vạn Đức Đắk Nông

MST: 6400287206- Đại diện: Trần Văn Biên
Địa chỉ: Số 157, đường Nguyễn Tất Thành

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Quảng Bình Tây Nguyên

MST: 6400308819- Đại diện: Lê Văn Vinh
Địa chỉ: Khu Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Thuận An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC LÂM SẢN NGUYỄN GIA

MST: 6400321337- Đại diện: Nguyễn Quốc Tuấn
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông