ĐắK Nông Lĩnh vực: Trồng cây hồ tiêu

Tìm kiếm thông tin các doanh nghiệp đang hoạt động ngành nghề chính Trồng cây hồ tiêu tại ĐắK Nông
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NÔNG NGHIỆP NAM TIẾN ĐẮK NÔNG

MST: 6400311762- Đại diện: Nguyễn Ngọc Đàn
Địa chỉ: Thôn Nam Tiến, Xã Ea Pô, Huyện Cư Jút, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỒ TIÊU HÙNG HƯNG

MST: 6400328325- Đại diện: Nguyễn Văn Que�O
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Thị trấn Đức An, Huyện Đắk Song, Đắk Nông