ĐắK Nông Lĩnh vực: Trồng cây lấy quả chứa dầu

Tìm kiếm thông tin các doanh nghiệp đang hoạt động ngành nghề chính Trồng cây lấy quả chứa dầu tại ĐắK Nông
Công Ty TNHH Sx - Tm- Dv Gấc Tây Nguyên

MST: 6400300471- Đại diện: Trần Văn Long
Địa chỉ: Thôn Đăk Lưu