CÔNG TY mới tại: ĐắK Nông

Công Ty TNHH MTV TM Và DV Phước Trường Đắk Nông

MST: 6400294450- Đại diện: Nguyễn Đình Tri
Địa chỉ: Thôn 3A

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Triều Vân Đắk Nông

MST: 6400294468- Đại diện: Nguyễn Văn Triều
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, TT Kiến Đức

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hưng Liễu Đắk Nông

MST: 6400294482- Đại diện: Nguyễn Thị Thúy Liễu
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đắk Wer

Công Ty TNHH Một Thành Viên Toản Hải Đắk Nông

MST: 6400294517- Đại diện: Nguyễn Văn Toản
Địa chỉ: Thôn 9

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Vinh Đắk Nông

MST: 6400294524- Đại diện: Đậu Thị Mỹ
Địa chỉ: Bon Jâng Plây III

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê Chuyên Thiên Đắk Nông

MST: 6400294531- Đại diện: Nguyễn Thị Thiên
Địa chỉ: Thôn Xuân Tình 1

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Sản Nguyên Lan

MST: 6400294549- Đại diện: Lê Thị Lan
Địa chỉ: Tổ 1

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Thái Bảo Đắk Nông

MST: 6400294612- Đại diện: Vũ Thị Tho
Địa chỉ: Thôn 6

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Nghi Đăk Nông

MST: 6400294637- Đại diện: Nguyễn Minh Hoàng
Địa chỉ: Thôn 13, Xã Đắk Wer

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Hùng Đắk Nông

MST: 6400294644- Đại diện: Đậu Thị Gương
Địa chỉ: Bon Jâng Plây III

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nga Sen

MST: 6400294651- Đại diện: Nguyễn Bá Sen
Địa chỉ: Thôn 11A

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thư Hiển

MST: 6400294669- Đại diện: Nguyễn Duy Hiển
Địa chỉ: Thôn 11A

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Bình Phú Đăk Nông

MST: 6400294700- Đại diện: Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Kiến Thành

Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Nhàn Đắk Nông

MST: 6400294718- Đại diện: Nguyễn Quang Minh
Địa chỉ: Thôn 8

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thuận Hoàng Đắk Nông

MST: 6400294725- Đại diện: Nguyễn Thị Hoàng
Địa chỉ: Thôn 1

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lợi Gấm

MST: 6400294732- Đại diện: Lê Đức Lợi
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Đắk Wer

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Kiều Nhàn Đắk Nông

MST: 6400294933- Đại diện: Nguyễn Thị Nhàn
Địa chỉ: Thôn 6

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Sơn Hảo Đắk Nông

MST: 6400294940- Đại diện: Hà Thị Hảo
Địa chỉ: Thôn 7

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Sản Toàn Cúc Đắk Nông

MST: 6400294958- Đại diện: Phạm Thị Cúc
Địa chỉ: Bản Đầm Giỏ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trường Vũ Đắk Nông

MST: 6400294965- Đại diện: Nguyễn Xuân Trường
Địa chỉ: Thôn Đắk Kual 4

Công Ty TNHH Một Thành Viên Linh Soi

MST: 6400294972- Đại diện: Pham Văn Linh
Địa chỉ: Thôn Tân Hòa

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lợi Hoa Đắk Mil

MST: 6400294997- Đại diện: Lê Lợi
Địa chỉ: Tổ dân phố 11

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Diêu

MST: 6400295006- Đại diện: Phạm Diêu
Địa chỉ: Thôn Thuận Hạnh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thảo Lập

MST: 6400295013- Đại diện: Đinh Thị Thảo
Địa chỉ: Thôn Thuận Thành

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kiều Thóa

MST: 6400295020- Đại diện: Phan Thị Minh Kiều
Địa chỉ: Thôn Đức An

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dũng Hương Đắk Nông

MST: 6400295038- Đại diện: Trần Thị Thu Hương
Địa chỉ: Thôn Nghĩa Hoà

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đức Đông Đắk Nông

MST: 6400295045- Đại diện: Lê Thị Lựu
Địa chỉ: Số 232, thôn Phương Trạch

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thiện Ngữ

MST: 6400295052- Đại diện: Nguyễn Văn Ngũ
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Khối 9, TT Kiến Đức

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Quý Đắk Nông

MST: 6400295077- Đại diện: Bùi Đức Thủy
Địa chỉ: Thôn Tân Bình

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vượng Phượng Đắk Nông

MST: 6400295084- Đại diện: Nguyễn Thị Phượng
Địa chỉ: Thôn 2

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Sản Đường Quốc Châu

MST: 6400295091- Đại diện: Thòng Cọc Cháu
Địa chỉ: Thôn Đắk Quoeng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Gia Thế Phát

MST: 6400295101- Đại diện: Phạm Xuân Trường
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Hưng Bình

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Tuyết Vỹ

MST: 6400295119- Đại diện: Nguyễn Thị ánh Tuyết
Địa chỉ: Số 118, thôn Ra Cập

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Sản Minh Dũng

MST: 6400295126- Đại diện: Trần Thị Minh
Địa chỉ: Số 41, thôn Phú Hưng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Vân Trường Vy

MST: 6400295133- Đại diện: Võ Thị Minh Vân
Địa chỉ: Số 09, thôn Xuyên Tân

Công Ty TNHH Một Thành Viên Quang Vũ Đắk Nông

MST: 6400295140- Đại diện: Nguyễn Thị Kỉnh
Địa chỉ: Thôn Nam Thắng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú Hiếu Đắk Nông

MST: 6400295158- Đại diện: Phạm Thị Mỹ
Địa chỉ: Số 128, thôn Đắk Thành

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hồng Hồng Đắk Nông

MST: 6400295165- Đại diện: Nguyễn Thị Hồng
Địa chỉ: Số 45, thôn Ra Rá

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiện Phát Đắk Nông

MST: 6400295197- Đại diện: Bùi Thị Thu Hà
Địa chỉ: Số nhà 124, thôn 3

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Khải Nam

MST: 6400295207- Đại diện: Hoàng Văn Khải
Địa chỉ: Thôn 1

Công Ty TNHH Một Thành Viên Khiết Hà Đắk Nông

MST: 6400295214- Đại diện: Nguyễn Thị Thu Hà
Địa chỉ: Thôn 4

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hảo An Đắk Mil

MST: 6400295221- Đại diện: Nguyễn Thị Hảo
Địa chỉ: Thôn Thuận Nam

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Vinh Hoàng Đắk Nông

MST: 6400295380- Đại diện: Đậu Thị Mỹ
Địa chỉ: Thôn 10B

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phan Thuyền

MST: 6400295398- Đại diện: Nguyễn Thị Xuân Thuyền
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Đắk Ru

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dũng Hường Đắk Nông

MST: 6400295408- Đại diện: Bùi Trọng Dũng
Địa chỉ: Thôn 6

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trí Liên Đăk Nông

MST: 6400295415- Đại diện: Đặng Văn Trí
Địa chỉ: Thôn 6

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tươi Thảo

MST: 6400295447- Đại diện: Nguyễn Văn Tươi
Địa chỉ: Số nhà 08, Thôn 03

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phan Thuần

MST: 6400295454- Đại diện: Phan Thuần
Địa chỉ: Thôn Quảng Thuận

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đào Trúc Phương

MST: 6400295461- Đại diện: Trịnh Thị Bích Phương
Địa chỉ: Số 41, thôn Nam Thành

Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Cúc Đắk Nông

MST: 6400295750- Đại diện: Nguyễn Thế Minh
Địa chỉ: Thôn 14