CÔNG TY mới tại: ĐắK Nông

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dân Liễu

MST: 6400293062- Đại diện: Vũ Thị Liễu
Địa chỉ: Thôn 03

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Phước Huy Đắk Nông

MST: 6400293087- Đại diện: Nguyễn Ngọc Oanh
Địa chỉ: Số 114, đường Nguyễn Tất Thành, khối 5

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dũng Hoàng Đắk Nông

MST: 6400293094- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn 3

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đoàn Trang Đắk Nông

MST: 6400293111- Đại diện: Phạm Văn Đoàn
Địa chỉ: Số nhà 232, Thôn Nam Thanh

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Đại Văn

MST: 6400293136- Đại diện: Nguyễn Văn Thịnh
Địa chỉ: Tổ 1

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Thiên Phú Tuy Đức

MST: 6400293143- Đại diện: Hứa Thị Phú
Địa chỉ: Bon Đắk Huych

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hằng Hà Đắk Nông

MST: 6400293150- Đại diện: Bùi Thị Kim Hằng
Địa chỉ: Số nhà 02, Tổ dân phố 02

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đăng Điền

MST: 6400293168- Đại diện: Nguyễn Thanh Điền
Địa chỉ: Bon Boong Ding

Công Ty TNHH Một Thành Viên Liên Khoa Đắk Nông

MST: 6400293175- Đại diện: Đinh Bích Liên
Địa chỉ: Số nhà 36, đường Cầu Sắt, thôn 7

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hiệp út Đắk Nông

MST: 6400293182- Đại diện: Trịnh Minh Hiệp
Địa chỉ: Thôn 4

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thuân Hằng Đắk Nông

MST: 6400293217- Đại diện: Lê Thị Thanh Hằng
Địa chỉ: Thôn Tân Lập

Công Ty TNHH Một Thành Viên Mây Tự

MST: 6400293224- Đại diện: Hà Văn Tự
Địa chỉ: Số nhà 19, thôn 2

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Minh Đắk Nông

MST: 6400293231- Đại diện: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Thôn 1

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nông Sản Lưu Vy Đắk Nông

MST: 6400293249- Đại diện: Phan Thị Vy
Địa chỉ: Thôn Xuân Tình 2

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thu Thanh Đắk Nông

MST: 6400293263- Đại diện: Nguyễn Thị Thanh
Địa chỉ: Số nhà 20, đường Cầu sắt, thôn 7

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đức Hợp

MST: 6400293270- Đại diện: Nguyễn Đức
Địa chỉ: Số nhà 333, thôn Nam Thanh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hồng ánh Đắk Nông

MST: 6400293288- Đại diện: Lê Thị Dung
Địa chỉ: Số nhà 103, Nguyễn Tất Thành

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thu Luyến Đắk Nông

MST: 6400293739- Đại diện: Phạm Thị Luyến
Địa chỉ: Thôn Tân Bình

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Trung Chức

MST: 6400293746- Đại diện: Trần Văn Chức
Địa chỉ: Thôn 4

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Cà Phê Tuân Vân

MST: 6400293753- Đại diện: Doãn Hữu Tuân
Địa chỉ: Thôn Xuân Tình 1

Công Ty Cổ Phần Nghĩa Cường Thịnh

MST: 6400293760- Đại diện:
Địa chỉ: Số nhà 16, đường Lê Lai, Tổ dân phố 2

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Sản Tiên Tuyền

MST: 6400293785- Đại diện: Bùi Đức Tiên
Địa chỉ: Tổ dân phố 1

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cúc Hùng Đắk Nông

MST: 6400293792- Đại diện: Nguyễn Thị Cúc
Địa chỉ: Tổ dân phố 3

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hà An Đắk Nông

MST: 6400293802- Đại diện: Trương Thị Hoa
Địa chỉ: Tổ dân phố 11, đường Nơ Trang Long

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Mạnh Quỳnh Đắk Nông

MST: 6400293834- Đại diện: Hồ Kim Búp
Địa chỉ: Thôn 6

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đức Xuyên Đắk Nông

MST: 6400293993- Đại diện: Phạm Thị Minh
Địa chỉ: Tổ dân phố 1

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Bảo Lộc

MST: 6400294027- Đại diện: Nguyễn Đức Thông
Địa chỉ: Số 6, thôn Nam Hiệp

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Tư Anh

MST: 6400294034- Đại diện: Bùi Đăng Tư
Địa chỉ: Thôn Đắk Xuân

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú Chiên Đắk Nông

MST: 6400294041- Đại diện: Phạm Thị Chiên
Địa chỉ: Thôn 3

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Đồng Lợi

MST: 6400294059- Đại diện: Lê Hữu Đồng
Địa chỉ: Số 22, thôn Thanh Sơn

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Sản Huyền Phúc Đắk Nông

MST: 6400294066- Đại diện: Phan Nữ Thu Huyền
Địa chỉ: Thôn Đức Trung

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thứ Nguyệt

MST: 6400294073- Đại diện: Dương Thị Nguyệt
Địa chỉ: Thôn 12

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hải Khanh Đắk Nông

MST: 6400294080- Đại diện: Phạm Thanh Hải
Địa chỉ: Số 02, đường Cầu Sắt, thôn 7

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Toàn Trường Thịnh

MST: 6400294098- Đại diện: Phùng Hữu Toàn
Địa chỉ: Thôn 9

Công Ty TNHH Một Thành Viên Việt Lành Đắk Nông

MST: 6400294115- Đại diện: Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: Thôn Xuân Lộc 1

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Sản Lam Huấn Đắk Nông

MST: 6400294122- Đại diện: Nguyễn Thị Hồng Lam
Địa chỉ: Thôn Thổ Hoàng 2

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Sản Lan Kỳ Đắk Nông

MST: 6400294147- Đại diện: Lê Thị Mai Lan
Địa chỉ: Thôn Đức Lộc

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Sản Ngân Vinh Đắk Nông

MST: 6400294154- Đại diện: Nguyễn Thị Kim Ngân
Địa chỉ: Thôn Phương Trạch

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Sản Và Dịch Vụ Thành Vinh

MST: 6400294179- Đại diện: Ngô Đình Quang
Địa chỉ: Thôn 5

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Danh Đắk Nông

MST: 6400294186- Đại diện: Kiều Thị Xuân Thành
Địa chỉ: Thôn Tân Bình

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hồng Hoàng Cư Jút

MST: 6400294193- Đại diện: Vũ Minh Hoàng
Địa chỉ: Số nhà 49, đường Trần Hưng Đạo, tổ 4

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Sản Tâm Oanh Đắk Nông

MST: 6400294203- Đại diện: Hà Xuân Tâm
Địa chỉ: Thôn Xuân Hoà

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại Long Thiện Phát

MST: 6400294228- Đại diện: Nguyễn Đình Thiện
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, phường nghĩa tân

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiện Nhơn Đắk Nông

MST: 6400294235- Đại diện: Đặng Thị Thiện
Địa chỉ: Tổ dân phố 9, TT Kiến Đức

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Huy Đạt Đắk Nông

MST: 6400294242- Đại diện: Nguyễn Thị Hoài
Địa chỉ: Thôn 7

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Huy Hường Đắk Mil

MST: 6400294274- Đại diện: Nguyễn Thị Hường
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Chí Thanh, thôn 9A

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Hồng Thơ Đắk Nông

MST: 6400294281- Đại diện: Hồ Kim Hồng
Địa chỉ: Thôn 6

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Hiếu Loan Đắk Nông

MST: 6400294309- Đại diện: H - Loan Byă
Địa chỉ: Thôn 3A

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Kiều Phương Đông

MST: 6400294436- Đại diện: Kiều Phương Đông
Địa chỉ: Bon Sê Rê 1, Xã Đắk Ru

Công Ty TNHH MTV TM - DV Hoài Nam Đắk Nông

MST: 6400294443- Đại diện: Nguyễn Hoài Nam
Địa chỉ: Thôn 3