Cà Mau Lĩnh vực: Sản xuất đường

Tìm kiếm thông tin các doanh nghiệp đang hoạt động ngành nghề chính Sản xuất đường tại Cà Mau
DNTN LƯƠNG DUNG

MST: 2000208442- Đại diện: Lê Văn Vững
Địa chỉ: ấp 6 xã Trí Phải

DNTN Sáu Thời

MST: 2000209125- Đại diện: Trần Văn Thời
Địa chỉ: Xóm Mới xã Biển Bạch Đông

DNTN QUANG NHƠN

MST: 2000209220- Đại diện: Trương Quang Nhơn
Địa chỉ: Hữu Thời xã Biển Bạch Đông

DNTN Lam Sơn

MST: 2000210177- Đại diện: Nguyễn Bá Phước
Địa chỉ: ấp 5 xã Thới Bình

DNTN Lam Sơn

MST: 2000210811- Đại diện: Nhan Thành Sơn
Địa chỉ: ấp 4 xã Thới Bình

DNTN Tiến Đạt

MST: 2000210956- Đại diện: Huỳnh Văn Đạt
Địa chỉ: ấp 4 xã Thới Bình

DNTN Tấn Lộc

MST: 2000211082- Đại diện: Lê Văn Lộc
Địa chỉ: ấp 4 xã Thới Bình

Công Ty CP Mía Đường Tây Nam

MST: 2000266469- Đại diện: Lê Văn Hiệu
Địa chỉ: ấp 1

DNTN Hoà Lợi

MST: 2000269910- Đại diện: Cao Hoà Lợi
Địa chỉ: ấp 4 xã Thới Bình