CÔNG TY mới tại: Cà Mau

DNTN Trương Thị Oanh

MST: 2000394069- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Hữu Trí, TT Cái Nước

DNTN Trần Chiến Em

MST: 2000394118- Đại diện: Trần Chiến Em
Địa chỉ: 74 Gành Hào, K7, F7

DNTN Huỳnh Phú Vinh

MST: 2000394125- Đại diện: Huỳnh Phú Bạch
Địa chỉ: 76 K4 TT U Minh

DNTN Hải Hà

MST: 2000394132- Đại diện: Cao Thị Hải Hà
Địa chỉ: Kinh Cây Mắm, xã Tam Giang

DNTN Lâm Văn Bình

MST: 2000394157- Đại diện: Lâm Văn Bình
Địa chỉ: ấp Phú Hiệp, xã Thanh Tùng

DNTN Thuý Hằng

MST: 2000394164- Đại diện: Lê Văn Việt
Địa chỉ: ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ

DNTN Hoàng Như

MST: 2000292765- Đại diện: Phan Thanh Rạng
Địa chỉ: ấp Tân Tiến, xã Tân Ân

DNTN Được

MST: 2000394171- Đại diện: Nguyễn Văn Được
Địa chỉ: ấp Nhưng Miên, xã Viên An Đông

DNTN Thanh Biền

MST: 2000292772- Đại diện: Trần Thanh Biền
Địa chỉ: KV III, TT Năm Căn

DNTN Trần Thị Ngọc Oanh

MST: 2000394189- Đại diện: Trần Thị Ngọc Oanh
Địa chỉ: 76B Lê Lợi, K2, F2

DNTN Ngô Hải Âu

MST: 2000394196- Đại diện: Ngô Hải Âu
Địa chỉ: 70B Lý Bôn, K5, F2

DNTN Thành Đạt

MST: 2000292797- Đại diện: Trần Văn Miền
Địa chỉ: KV II, TT Năm Căn

DNTN Tiến Đạt

MST: 2000292807- Đại diện: Lý Ngọc Tiến
Địa chỉ: KI, KV III, TT Năm Căn

DNTN Trần Tiến

MST: 2000292814- Đại diện: Trần Văn Tiến
Địa chỉ: K2, KV2, TT Năm Căn

DNTN Thanh Thảo

MST: 2000292821- Đại diện: Nguyễn Văn Chuối
Địa chỉ: K3, TT Năm Căn

DNTN Hoà Hải

MST: 2000292839- Đại diện: Phạm Thuý Hằng
Địa chỉ: KV2, K1, TT Năm Căn

DNTN Tứ Hiệp

MST: 2000292846- Đại diện: Huỳnh Tướng Nhơn
Địa chỉ: Cái Nai, TT Năm Căn

DNTN Lê Sáu

MST: 2000292853- Đại diện: Cao Thị Nga
Địa chỉ: KV2, K1, TT Năm Căn

DNTN Năm Lưu

MST: 2000292860- Đại diện: Tưởng Văn Sanh
Địa chỉ: KV2, K3, TT Năm Căn

DNTN Thanh Phát II

MST: 2000292878- Đại diện: Lâm Thị út
Địa chỉ: KV1, K2, TT Năm Căn

DNTN Mến Nghĩa

MST: 2000292885- Đại diện: Huỳnh Nghĩa
Địa chỉ: KV2, K1, TT Năm Căn

DNTN Thiên Phú

MST: 2000292892- Đại diện: Nguyễn Tương Phùng
Địa chỉ: KV2, K1, TT Năm Căn

DNTN Hiệp Phát

MST: 2000292902- Đại diện: Lưu An Phương
Địa chỉ: ấp Năm Căn, TT Năm Căn

DNTN Khánh Linh

MST: 2000193210- Đại diện:
Địa chỉ: Thị trấn Cái Nước

CTy TNHH Tiến Phát

MST: 2000394414- Đại diện: Phạm Trọng Phán
Địa chỉ: 6A-7A Hùng Vương, K3, F7

DNTN Hiền Phúc

MST: 2000394439- Đại diện: Trần Thanh Bình
Địa chỉ: ấp Nhưng Miên, xã Viên An Đông

DNTN Lưu Đức Thịnh

MST: 2000394446- Đại diện: Trương Đức
Địa chỉ: 295 Nguyễn Mai, K8, F8

DNTN Ngọc Tuyết

MST: 2000394453- Đại diện:
Địa chỉ: 18 Lý Bôn, K2, F2

DNTN Trí Tài

MST: 2000394460- Đại diện: Nguyễn Thành Trung
Địa chỉ: 43 K4, TT U Minh

DNTN Nam Thanh SX Nước Đá

MST: 2000394478- Đại diện: Trần Thị Tuyết
Địa chỉ: ấp Nhà Máy B, xã Tân Phú

Công ty TNHH Một thành viên Vật Liệu Xây Dựng Huỳnh Lâm

MST: 2000977896- Đại diện: Nguyễn Thị Thu
Địa chỉ: ấp 4, xã Khánh Lâm

Công ty TNHH Quách Long

MST: 2000977906- Đại diện: Quách Văn Long
Địa chỉ: 71, Ngô Quyền, K1, P9

DNTN Hữu Hiệp

MST: 2000977913- Đại diện: Nguyễn Thiện Nhân
Địa chỉ: K1, TT Trần Văn Thời

DNTN Văn Suốl

MST: 2000394598- Đại diện: Văn Suốl
Địa chỉ: ấp Tắc, TT Năm Căn

DNTN Nguyễn Văn Luân

MST: 2000394608- Đại diện: Nguyễn Văn Luân
Địa chỉ: KV3 ấp Cái Đôi Vàm, TT Cái Đôi Vàm

DNTN Đức Cường

MST: 2000394615- Đại diện: Phan Văn Nghiệp
Địa chỉ: ấp Tràm Thẻ, xã Tân Phú

DNTN Nguyễn út

MST: 2000394622- Đại diện: Nguyễn Văn út
Địa chỉ: ấp Bào Trấu, xã Việt Thắng

Trung tâm dạy nghề huyện Cái Nước

MST: 2000977945- Đại diện: Hồ Thanh Liêm
Địa chỉ: K3, TT Cái Nước

DNTN Kim Quyên

MST: 2000394647- Đại diện:
Địa chỉ: 69 Bùi Thị Trường, F5

DNTN Phương Giang

MST: 2000394654- Đại diện: Phạm Hoà Bình
Địa chỉ: 237 Lý Thường Kiệt, K9, F6

DNTN Hiệp Lợi

MST: 2000394887- Đại diện: Văn Nhạn Dung
Địa chỉ: K5, TT Sông Đốc

DNTN Y Kim

MST: 2000394894- Đại diện: Tạ Thanh Sáng
Địa chỉ: ấp Ông Trang, xã Viên An

DNTN Võ Hoàng Vũ

MST: 2000394936- Đại diện: Võ Hoàng Vũ
Địa chỉ: ấp Cái Nai A, TT Năm Căn

DNTN Võ Hoàng Hải

MST: 2000394943- Đại diện: Võ Hoàng Hải
Địa chỉ: ấp Cái Nai A, TT Năm Căn

DNTN Hồng Bạch

MST: 2000395111- Đại diện: Huỳnh Văn Sơn
Địa chỉ: ấp Đá Bạc B, xã Khánh Bình Tây

DNTN Chí Viễn

MST: 2000193972- Đại diện: Tô Chí Viễn
Địa chỉ: ấp Cái Bát, xã Tân Hưng Tây

DNTN Hoàng Thắng

MST: 2000395168- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Vàm Đình, xã Phú Mỹ

DNTN Tấn Vũ

MST: 2000395175- Đại diện: Nguyễn Tấn Vũ
Địa chỉ: ấp Kinh Đào, xã Đất Mũi

DNTN Trương Thắng Hiệp

MST: 2000395224- Đại diện: Trương Thị Bé
Địa chỉ: 103 Lê Lợi, P2

CTy TNHH Xây Dựng Thịnh Long

MST: 2000395400- Đại diện:
Địa chỉ: 12 Trần Hưng Đạo, F5