CÔNG TY mới tại: Cà Mau

DNTN Vương Thanh Bình

MST: 2000411363- Đại diện: Vương Thanh Bình
Địa chỉ: K2, TT Đầm Dơi

DNTN Dũng Tân

MST: 2000411370- Đại diện: Nguyễn Trung Dũng
Địa chỉ: ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng

DNTN Bùi Thanh Long

MST: 2000411437- Đại diện: Bùi Thanh Long
Địa chỉ: ấp Tân Thành, xã Tân Tiến

DNTN Bảy Liều

MST: 2000411451- Đại diện: Trần Minh Hữu
Địa chỉ: ấp Tân Bình, xã Tân Đức

DNTN Huỳnh Văn Tươi

MST: 2000411469- Đại diện: Huỳnh Văn Tươi
Địa chỉ: K4, TT U Minh

DNTN Trịnh Minh Hải

MST: 2000411483- Đại diện: Trịnh Minh Hải
Địa chỉ: ấp Nguyễn Huế, xã Biển Bạch

DNTN Minh Toàn

MST: 2000411500- Đại diện: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: 123 ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú

DNTN Trương Minh Chiến

MST: 2000411613- Đại diện: Trương Minh Chiến
Địa chỉ: ấp Thuận Hoà A, xã Tân Thuận

DNTN út Lành

MST: 2000411620- Đại diện: Phạm Văn Ba
Địa chỉ: Tân Thới A, Tạ An Khương Đông

DNTN Phú Xuân

MST: 2000411638- Đại diện: Đặng Phú Xuân
Địa chỉ: ấp Chà Là

DNTN Mỹ Thuật

MST: 2000411645- Đại diện: Trần Tuyết Đông
Địa chỉ: 59B Nguyễn Du, K5, P5

DNTN Khánh Lương

MST: 2000411772- Đại diện: Mã Khánh Lương
Địa chỉ: ấp Phạm Kiệt, xã Khánh Bình

DNTN Xăng dầu Hoàng Nam

MST: 2000411839- Đại diện: Nguyễn Thị Cẩm Hồng
Địa chỉ: ấp Mỹ Hoà, xã Trần Thới

DNTN Hai Kỳ

MST: 2000411846- Đại diện: Nguyễn Văn Kỳ
Địa chỉ: ấp Đầm Cùng, xã Trần Thới

DNTN Đậm

MST: 2000411878- Đại diện: Nguyễn Thị Hựu
Địa chỉ: ấp Đá Bạc B, xã Khánh Bình Tây

DNTN Hiếu Hậu

MST: 2000411885- Đại diện: Bùi Thanh Tú
Địa chỉ: ấp Cái Nước Biển, xã Phú Tân

DNTN Chín Hội

MST: 2000411892- Đại diện: Nguyễn Văn Hội
Địa chỉ: 81 ấp Cỏ Xước, xã Lợi An

DNTN Quốc Nhựt

MST: 2000411902- Đại diện: Dương Văn Nhựt
Địa chỉ: ấp 4, xã Tân Lộc

DNTN Minh Đoàn

MST: 2000411959- Đại diện: Võ Thanh Sinh
Địa chỉ: ấp 3, xã Tân Lộc Đông

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Hữu Anh

MST: 2000511985- Đại diện: Ngô Huỳnh Thanh Phong
Địa chỉ: Số 12/4, khu tập thể xí nghiệp chế biến thủy sản mặt hàng mớ

DNTN Xăng dầu Xuân Thao

MST: 2000412007- Đại diện: Lương Xuân Thao
Địa chỉ: ấp Biện Nhạn, xã Viên An Đông

DNTN Đặng Công Thành

MST: 2000412014- Đại diện: Đặng Phạm Nhựt Linh
Địa chỉ: ấp Tân Trung, xã Tân Ân Tây

DNTN Hiếu Huy I

MST: 2000412021- Đại diện: Phạm Trung Hiếu
Địa chỉ: ấp Xẻo Ngay, xã Viên An Đông

DNTN Lương Thanh Nhuận

MST: 2000412060- Đại diện: Lương Thanh Nhuận
Địa chỉ: ấp Ông Trang, xã Viên An

Công ty TNHH Nhật Duy

MST: 2000512040- Đại diện: Huỳnh Văn Bình
Địa chỉ: 60 Trương Phùng Xuân, K7, P8

DNTN Phú Nhanh

MST: 2000412078- Đại diện: Tạ Phú Nhanh
Địa chỉ: ấp Nhưng Miên A, xã Viên An Đông

DNTN Ngọc Quí

MST: 2000512058- Đại diện: Huỳnh Bé Hai
Địa chỉ: ấp Thị Tường A, xã Hưng Mỹ

DNTN Hoàng Linh

MST: 2000412085- Đại diện: Tô Linh Em
Địa chỉ: ấp Kinh Đào Đông, xã Đất Mũi

DNTN Xăng dầu Duy Nhứt

MST: 2000412127- Đại diện: Tô Minh Nhất
Địa chỉ: ấp Kinh Đào Đông, xã Đất Mũi

DNTN Tô Thị Non

MST: 2000412134- Đại diện: Tô Thị Non
Địa chỉ: ấp Chợ Thủ, xã Tam Giang Tây

DNTN Hữu Lý

MST: 2000412141- Đại diện: Nguyễn Văn Ly
Địa chỉ: Kinh Đào Đông, xã Đất Mũi

DNTN Trang Nghiêm

MST: 2000412198- Đại diện: Trương Trang Nghiêm
Địa chỉ: ấp Thuận Phước, xã Tân Thuận

DNTN Chín Hơn

MST: 2000412208- Đại diện: Trần Văn Hơn
Địa chỉ: Nguyễn Huân

DNTN Phong Đức Tài

MST: 2000412247- Đại diện: Huỳnh Thị Sáu
Địa chỉ: 307 ấp 4 Tắc Vân

DNTN Đức Ngân

MST: 2000412254- Đại diện: Trần Minh Đức
Địa chỉ: 149 Nguyễn Tất Thành, K1, P8

DNTN Lý Hoàng Mịnh

MST: 2000412261- Đại diện: Lý Hoàng Mịnh
Địa chỉ: ấp Hiệp Thành, xã Việt Thắng

DNTN Mười Rạng

MST: 2000412310- Đại diện: Nguyễn Thị Nhiên
Địa chỉ: ấp Cống Đá, xã Phú Tân

DNTN út Sơn

MST: 2000412328- Đại diện: Nguyễn Hùng Sơn
Địa chỉ: ấp Cái Đôi, xã Phú Tân

DNTN Phạm Thị Thậm

MST: 2000412335- Đại diện: Phạm Thị Thậm
Địa chỉ: ấp Vàm Đình, xã Phú Mỹ

DNTN Hồ Hoàng Bé

MST: 2000412342- Đại diện: Hồ Hoàng Bé
Địa chỉ: ấp Trùm Thuật, xã Khánh Hải

DNTN Vĩnh Hân

MST: 2000412374- Đại diện: Lai Hồng Tốt
Địa chỉ: K7, TT Sông Đốc

DNTN út Thâu

MST: 2000412381- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Đá Bạc B, xã Khánh Bình Tây

DNTN Xăng dầu Huỳnh Hoa

MST: 2000412399- Đại diện: Lai Hồng Hoa
Địa chỉ: KV6, TT Sông Đốc

DNTN Dương Hồng Nha

MST: 2000412430- Đại diện: Dương Hồng Nha
Địa chỉ: Khóm 5, TT.Trần Văn Thời

DNTN Vĩnh Tân

MST: 2000412448- Đại diện: Nguyễn Thanh Sơn
Địa chỉ: ấp Kinh Mới, xã Khánh Hải

DNTN Quốc Dũng 3

MST: 2000412455- Đại diện: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: 08 ấp Ông Tự, xã Lợi An

DNTN Quang Vinh "A"

MST: 2000412462- Đại diện: Trần Văn Thương
Địa chỉ: ấp Văn Luyện, xã Nguyễn Huân

DNTN Bích Ten

MST: 2000412504- Đại diện: Huỳnh Văn Khi
Địa chỉ: ấp Cái Keo, xã Quách Phẩm

DNTN Võ Văn Đạo

MST: 2000412511- Đại diện: Võ Văn Đạo
Địa chỉ: ấp 6, xã Tân Lộc Bắc

DNTN Lê Trường Giang

MST: 2000412529- Đại diện: Lê Trường Giang
Địa chỉ: ấp Cái Sắn Ngọn, xã Biển Bạch Đông