Bến Tre Lĩnh vực: Khai thác thuỷ sản biển

Tìm kiếm thông tin các doanh nghiệp đang hoạt động ngành nghề chính Khai thác thuỷ sản biển tại Bến Tre
DNTN Quốc Khánh

MST: 1300599971- Đại diện: Phạm Văn Điện
Địa chỉ: Số 177/5, ấp 5

DNTN Hiệp Phát

MST: 1300596459- Đại diện: Nguyễn Minh Bằng
Địa chỉ: 330/3, ấp 3

DNTN Ngọc Nương, Trần Bảo Sơn

MST: 1300507804- Đại diện: Trần Bảo Sơn
Địa chỉ: 54/3, ấp 3, xã Bình Thắng

DNTN Minh Thuận

MST: 1300623511- Đại diện: Phạm Văn Hóa
Địa chỉ: ấp 2 (thửa đất số 581, tờ bản đồ số 5)

DNTN Ngọc Sang BT.95572.TS

MST: 1300615969- Đại diện: Đỗ Thị Thuỷ
Địa chỉ: ấp 3, thửa đất số 148, tờ bản đồ số 10

Công Ty TNHH Thiên Gia Phú

MST: 1300605752- Đại diện: Lê Văn Mực
Địa chỉ: 129/2, ấp 5

DNTN Thuận Linh BT.94338.TS

MST: 1300621338- Đại diện: Lê Văn Thuận
Địa chỉ: 129/III, ấp 3

DNTN Lê Minh Trí

MST: 1300622839- Đại diện: Lê Minh Trí
Địa chỉ: ấp Bình Chiến (thửa đất số 53, tờ bản đồ số 64)

DNTN Thảo Trang BT.95058.TS

MST: 1300623007- Đại diện: Đỗ Thanh Phong
Địa chỉ: Số 75, ấp 5

DNTN Khai Thách Thủy Sản Vạn Hưng

MST: 1300628189- Đại diện: Phan Hữu Lộc
Địa chỉ: Số 132/III, ấp 3

DNTN Mai Hoa BT.94140.TS

MST: 1300632643- Đại diện: Phan Văn Hiền
Địa chỉ: 34/3 ấp 3

DNTN Ngọc Nương BT.94509.TS

MST: 1300634513- Đại diện: Phạm Thị Quanh
Địa chỉ: Số 337, ấp 5

DNTN Hải Ngư BT.95435.TS

MST: 1300401614- Đại diện: Lê Minh Trường
Địa chỉ: Số 24/III, ấp 3, xã Bình Thắng

DNTN Đức Nam BT.94724.TS

MST: 1300219066- Đại diện: Dương Hữu Ân
Địa chỉ: ấp 3 ( thửa 214, tờ bản đồ số 3), xã Bình Thới

DNTN Hải Phong

MST: 1300422163- Đại diện:
Địa chỉ: Số 122/III, ấp 3, xã Bình Thắng

DNTN Viễn Thanh

MST: 1300225359- Đại diện:
Địa chỉ: ấp4, Bình Thắng

DNTN Ngọc Dung

MST: 1300225824- Đại diện: Phạm Minh Đức
Địa chỉ: 354/III, ấp3, Bình Thắng

DNTN Hoàng Anh

MST: 1300226271- Đại diện:
Địa chỉ: 571/III, ấp 3, xã Bình Thắng

DNTN Thanh Bình

MST: 1300226289- Đại diện:
Địa chỉ: ấp 3, Bình Thắng