Bình Phước Lĩnh vực: Chăn nuôi khác

Tìm kiếm thông tin các doanh nghiệp đang hoạt động ngành nghề chính Chăn nuôi khác tại Bình Phước
DNTN Trại Khỉ Bình Long

MST: 3800232291- Đại diện: Huỳnh Hữu Dũng
Địa chỉ: Xã Đồng nơ

Công Ty Cổ Phần Ong Mật Bình Phước

MST: 3800346919- Đại diện: Vũ Hoàng Quỳnh
Địa chỉ: 1462, QL 14, xã Tiến Thành

Công Ty TNHH Ong Mật Miền Đông

MST: 3801054789- Đại diện:
Địa chỉ: Số 163, tổ 7, ấp Hòa Vinh