Bình Phước Lĩnh vực: Trồng cây lâu năm khác

Tìm kiếm thông tin các doanh nghiệp đang hoạt động ngành nghề chính Trồng cây lâu năm khác tại Bình Phước
Công Ty TNHH Một Thành Viên Lâm Nghiệp Minh Trí

MST: 3800800441- Đại diện: Lưu Minh Trung
Địa chỉ: Tổ 13, Khu phố Xa Cam 2

DNTN Trầm Hương Việt Hải

MST: 3800418345- Đại diện: Võ Việt Hải
Địa chỉ: 1237 Phú Riềng Đỏ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦM HƯƠNG BÌNH PHƯỚC

MST: 3801125165- Đại diện: Phạm Minh Tâm
Địa chỉ: Tổ 37, ấp Chợ, Xã Tân Tiến, Huyện Đồng Phú, Bình Phước