CÔNG TY mới tại: Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐĂNG LINH

MST: 2300891216- Đại diện: NGUYỄN VĂN CHUNG
Địa chỉ: KHU PHỐ ĐA HỘI (NR: NGUYỄN VĂN CHUNG), PHƯỜNG CHÂU KHÊ, THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUÂN PHƯƠNG

MST: 2300891255- Đại diện: ĐẶNG THỊ XUÂN
Địa chỉ: (NR NGUYỄN THỊ TRÀ) KHU XUÂN Ổ A, PHƯỜNG VÕ CƯỜNG, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH LỢI TOÁN

MST: 2300891287- Đại diện: LÊ THỊ TOÁN
Địa chỉ: SỐ 406, ĐƯỜNG NGÔ GIA TỰ, PHƯỜNG TIỀN AN, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI KINH BẮC

MST: 2300891294- Đại diện: TRỊNH VĂN HẢI
Địa chỉ: NR: TRỊNH VĂN ĐẠI, THÔN LĨNH MAI, XÃ QUẢNG PHÚ, HUYỆN LƯƠNG TÀI, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SPACE

MST: 2300891304- Đại diện: CAO TRƯỜNG GIANG
Địa chỉ: SỐ 3, TỔ 4, KHU NIỀM XÁ, PHƯỜNG KINH BẮC, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KIM LOẠI MÀU HOÀNG LONG

MST: 2300891311- Đại diện: MẪN VĂN LƯỢNG
Địa chỉ: (NR ÔNG MẪN VĂN LƯỢNG), THÔN MẪN XÁ, XÃ VĂN MÔN, HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THÉP TRƯỜNG THÀNH

MST: 2300891329- Đại diện: TRẦN THỊ MAI
Địa chỉ: CỤM CÔNG NGHIỆP CHÂU KHÊ, PHƯỜNG CHÂU KHÊ, THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỰC PHẨM BASAO FOOD

MST: 2300891336- Đại diện: PHẠM THỊ NGỌC
Địa chỉ: NR: NGUYỄN VĂN THỰC, KHU 3, PHƯỜNG ĐẠI PHÚC, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VĂN HOÀN

MST: 2300891343- Đại diện: NGUYỄN VĂN HUÂN
Địa chỉ: THÔN YÊN TỪ, XÃ TRUNG NGHĨA, HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KOREA AIR TECH VIỆT NAM

MST: 2300891350- Đại diện: NGÔ VĂN PHƯƠNG
Địa chỉ: LÔ SỐ 21, KHU 10, ĐƯỜNG NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO, PHƯỜNG ĐẠI PHÚC, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KINH BẮC ĐÔNG NGÀN

MST: 2300891368- Đại diện: NGUYỄN THÀNH LƯU
Địa chỉ: SỐ NHÀ 68, KHU BÍNH HẠ, PHƯỜNG TRANG HẠ, THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TOÀN HUY

MST: 2300891382- Đại diện: ĐỖ VĂN ĐOÀN
Địa chỉ: THÔN THUẬN AN (NR: ĐỖ VĂN ĐOÀN), XÃ TRẠM LỘ, HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP THÁI DƯƠNG

MST: 2300891417- Đại diện: NGUYỄN THỊ THANH THỦY
Địa chỉ: SỐ 569 ĐƯỜNG HÀN THUYÊN , PHƯỜNG ĐẠI PHÚC, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH TOÀN LAN

MST: 2300891424- Đại diện: NGHIÊM THỊ LAN
Địa chỉ: SỐ NHÀ 420 ĐƯỜNG 295, THỊ TRẤN CHỜ, HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH VĨNH GIẦU

MST: 2300891456- Đại diện: NGUYỄN VĨNH BIÊN
Địa chỉ: KHU KHẢ LỄ (NR: NGUYỄN VĨNH BIÊN), PHƯỜNG VÕ CƯỜNG, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐẠI TÍN BẮC NINH

MST: 2300891463- Đại diện: HOÀNG VĂN THÀNH
Địa chỉ: SỐ 267 ĐƯỜNG NGÔ GIA TỰ, PHƯỜNG SUỐI HOA, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỢP HƯNG

MST: 2300891495- Đại diện: NGUYỄN DƯƠNG HƯNG
Địa chỉ: (NR ÔNG NGUYỄN VĂN HỢP) THÔN LỘ BAO, XÃ NỘI DUỆ, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HẰNG THĂNG

MST: 2300891505- Đại diện: HOÀNG ĐÀO LONG
Địa chỉ: NR: ÔNG NGUYỄN VĂN TIẾN, ĐƯỜNG NGUYỄN CAO, KHU HÒA ĐÌNH, PHƯỜNG VÕ CƯỜNG, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MTV BOSUNG

MST: 2300891544- Đại diện: VŨ ĐÌNH TÁM
Địa chỉ: SỐ 14, ĐƯỜNG VÕ CƯỜNG 16, HÒA ĐÌNH, PHƯỜNG VÕ CƯỜNG, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH NGỌC HẰNG

MST: 2300891569- Đại diện: NGUYỄN VĂN NGỌC
Địa chỉ: SỐ 252 TRẦN PHÚ, PHƯỜNG ĐÔNG NGÀN, THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI TRUNG ĐOÀN

MST: 2300891576- Đại diện: NGUYỄN ĐĂNG ĐOÀN
Địa chỉ: NHÀ RIÊNG ÔNG NGUYỄN ĐĂNG QUANG, THÔN ĐỈNH, THỊ TRẤN PHỐ MỚI, HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ HÒA PHÁT

MST: 2300891590- Đại diện: NGUYỄN NHƯ THÀNH
Địa chỉ: ĐƯỜNG VÕ CƯỜNG 40(THUÊ: NR PHẠM THỊ THANH HÒA), PHƯỜNG VÕ CƯỜNG, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TAXI TRUNG HIẾU

MST: 2300891671- Đại diện: NGUYỄN VĂN KIÊN
Địa chỉ: (NR NGUYỄN VĂN KIÊN) THÔN TRẦN XÁ, XÃ YÊN TRUNG, HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT PHÁP

MST: 2300891689- Đại diện: NGUYỄN THỊ BẨY
Địa chỉ: KHU DƯƠNG Ổ, PHƯỜNG PHONG KHÊ, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH

MST: 2300891696- Đại diện: TRƯƠNG ĐẮC KHÁ
Địa chỉ: SỐ 221 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG TIỀN AN, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MEB TECHNO VIỆT NAM

MST: 2300891706- Đại diện: NGUYỄN THỊ THÀNH
Địa chỉ: (NR ÔNG TRỊNH PHÚ HÙNG) KHU 4, PHƯỜNG ĐẠI PHÚC, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI 168

MST: 2300891713- Đại diện: NGUYỄN VĂN PHÚ
Địa chỉ: SỐ 01, ĐƯỜNG ĐẠI PHÚC 04, PHƯỜNG ĐẠI PHÚC, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ T&T

MST: 2300891720- Đại diện: NGUYỄN KHẮC THAO
Địa chỉ: (NR ÔNG NGUYỄN KHẮC THAO) ĐƯỜNG VÕ CƯỜNG 113, KHU KHẢ LỄ, PHƯỜNG VÕ CƯỜNG, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÉP THIÊN KIM

MST: 2300891738- Đại diện: NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG
Địa chỉ: CỤM CN VÕ CƯỜNG (THUÊ CÔNG TY ĐẠI HOÀNG NAM- (TNHH)), PHƯỜNG VÕ CƯỜNG, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ VIỆT NAM

MST: 2300891801- Đại diện: NGUYỄN HỮU DŨNG
Địa chỉ: NR: NGUYỄN HỮU TUYẾT, ĐỘI 6, XÓM BẾN, LẠC TRUNG, XÃ DŨNG LIỆT, HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN HỘI NHẬP VIỆT PHÁP Á ÂU

MST: 2300891819- Đại diện: MAI THỊ THU HÀ
Địa chỉ: NR: MAI THỊ THU HÀ, THÔN TRUNG BẠN, THỊ TRẤN CHỜ, HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỒNG DIỆP

MST: 2300891826- Đại diện: NGUYỄN VĂN DOÃN
Địa chỉ: THÔN MAO DỘC (NR: NGUYỄN VĂN DOÃN), XÃ PHƯỢNG MAO, HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ANH TRÍ PHẬT TÍCH

MST: 2300891833- Đại diện:
Địa chỉ: THÔN PHẬT TÍCH (NR: NGUYỄN MẠNH TƯỞNG), XÃ PHẬT TÍCH, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG 3R

MST: 2300891840- Đại diện: VŨ MẠNH BUN
Địa chỉ: BIỆT THỰ 13 ĐƯỜNG BÌNH THAN, PHƯỜNG ĐẠI PHÚC, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH T&T THÀNH TÀI

MST: 2300891858- Đại diện: NGUYỄN NĂNG TIỆP
Địa chỉ: NR: NGUYỄN NĂNG NGHI, XÓM ĐÔNG, THỊ TRẤN LIM, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN BÌNH BẮC NINH

MST: 2300891872- Đại diện: TRỊNH QUANG BÌNH
Địa chỉ: SỐ 97 ĐƯỜNG RẠP HÁT, PHƯỜNG VỆ AN, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NHÀ THÉP ĐẸP

MST: 2300891897- Đại diện: NGUYỄN VĂN KHƯƠNG
Địa chỉ: SỐ NHÀ 42, KHU PHỐ NỘI TRÌ 2, PHƯỜNG TÂN HỒNG, THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT NÔNG SẢN BÌNH MINH

MST: 2300891907- Đại diện: NGUYỄN VIẾT HÙNG
Địa chỉ: NR: ÔNG NGUYỄN VIẾT HÙNG, THÔN ĐƯỜNG, XÃ AN BÌNH, HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƯNG PHÁT COMPUTER

MST: 2300891914- Đại diện: TRẦN THANH HÀ
Địa chỉ: SỐ NHÀ 15, NGÕ 215, ĐƯỜNG THIÊN ĐỨC, PHƯỜNG VỆ AN, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THIÊN ĐẠT

MST: 2300891921- Đại diện: VŨ TIẾN MẠNH
Địa chỉ: THÔN TƯ THÊ ( THUÊ CÔNG TY ĐÔNG ĐÔ), XÃ TRÍ QUẢ, HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LINH DƯƠNG

MST: 2300892001- Đại diện: NGUYỄN VĂN HIỀN
Địa chỉ: THÔN NGA HOÀNG (NR: NGUYỄN VĂN HIỀN), XÃ YÊN GIẢ, HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ VẬN TẢI HOÀNG DŨNG

MST: 2300892019- Đại diện: TRẦN HUY LẪM
Địa chỉ: (NR ÔNG TRẦN HUY LẪM) THÔN THỦ CÔNG, XÃ PHÙ LÃNG, HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH PHÚC

MST: 2300892026- Đại diện: ĐỖ MINH ĐỨC
Địa chỉ: LÔ 19 ĐƯỜNG VƯƠNG VĂN TRÀ (NR: ĐỖ TÁ MÔN) , THỊ TRẤN HỒ, HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÒI NỢ BẮC NINH

MST: 2300892033- Đại diện: ĐỖ BẢO NGỌC
Địa chỉ: SỐ 18 NGUYỄN GIA THIỀU , PHƯỜNG SUỐI HOA, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BẮC NINH

MST: 2300892040- Đại diện: PHẠM MẬU HƯỜNG
Địa chỉ: KM SỐ 2 (THUÊ: CTY CPXD BẮC NINH), PHƯỜNG ĐẠI PHÚC, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH HT

MST: 2300892058- Đại diện: Lê Kinh Hiền
Địa chỉ: Nhà riêng ông Nguyễn Văn Cộng, Khu Bồ Sơn, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIÊN NHÂN

MST: 2300892065- Đại diện: Chu Bá Phúc
Địa chỉ: NR: Nguyễn Văn Tiến, Thôn Cả, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT DAEWOO VINA

MST: 2300892072- Đại diện: Nguyễn Tiến Đạt
Địa chỉ: Lô 16, Cụm công nghiệp Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐĂNG KIỂM

MST: 2300892097- Đại diện: Trần Kiên
Địa chỉ: NR: Trần Kiên, Phố Chẹm, Xã Trạm Lộ, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP HUY

MST: 2300892107- Đại diện: Chu, Yihui
Địa chỉ: Số R11, khu đô thị Phú Điền, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh