Bạc Liêu Lĩnh vực: Xay xát và sản xuất bột thô

Tìm kiếm thông tin các doanh nghiệp đang hoạt động ngành nghề chính Xay xát và sản xuất bột thô tại Bạc Liêu
DNTN Hoàng Dũng

MST: 1900250371- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Kinh Sáng, Xã Lộc Ninh

DNTN Trần  Khải

MST: 1900252192- Đại diện: Trần Tuấn Khải
Địa chỉ: ấp Bà Giồng Thị Trấn Ngan Dừa

DNTN Thuận An

MST: 1900253358- Đại diện: Trần Văn Phong
Địa chỉ: ấp Tường Thắng B, Vĩnh Thanh

DNTN Hoàng Ân

MST: 1900253862- Đại diện: Châu Văn Mong
Địa chỉ: ấp Thị Trấn B, Thị Trấn Hoà Bình

DNTN Chín Sị

MST: 1900254270- Đại diện: Nguyễn Văn Sị
Địa chỉ: 460 Thống Nhất, Thị Trấn Ngan Dừa

DNTN Vạn Thành

MST: 1900254464- Đại diện: Trang Bích Liễu
Địa chỉ: ấp 2 Xã Phong Thạnh Đông A

DNTN Tấn Viễn

MST: 1900255411- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Trèm Trẹm TT Ngan Dừa

DNTN Năm Châu

MST: 1900261461- Đại diện: Tạ Văn Châu
Địa chỉ: ấp Ninh Thạnh 2, Xã Ninh Hoà

DNTN Phong Hưng

MST: 1900309106- Đại diện: Quách Tuấn Khanh
Địa chỉ: Số 227 ấp cái Tràm I, Xã Châu Hưng A

DNTN Phú Quý

MST: 1900165567- Đại diện: Lý Huy Hoàng
Địa chỉ: Bữu 1 Long Điền Đông

DNTN Phước Lợi 2

MST: 1900165729- Đại diện: Võ Văn Tiểu
Địa chỉ: ấp 1 Long Điền Đông

DNTN Hiệp Thành

MST: 1900166017- Đại diện: Trịnh Bạc Xiêm
Địa chỉ: 241 QLộ 1A xã Phong Thạnh Đông

DNTN Tân Tiến

MST: 1900166232- Đại diện:
Địa chỉ: ấp 1 TT Giá Rai

DNTN Tài Hưng

MST: 1900172123- Đại diện:
Địa chỉ: ấp nước mặn, xã Hưng Hội

DNTN Hiệp Lợi

MST: 1900172155- Đại diện:
Địa chỉ: SN : 66 ấp Trà Sô, xã Hưng Thành

DNTN Phước Đạt

MST: 1900172204- Đại diện:
Địa chỉ: 92 ấp Sóc Đồn, xã Hưng Hội

DNTN Phát Đạt

MST: 1900172250- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Tân Tiến, xã Vĩnh Mỹ A

DNTN Tân Thuận Thành

MST: 1900172395- Đại diện: Lê Quang Tiến
Địa chỉ: ấp Xóm Lớn, Vĩnh Mỹ A

DNTN Vĩnh Phát

MST: 1900172525- Đại diện: Nguyễn Thị Cẩm Hồng
Địa chỉ: ấp Xóm Lớn A, Xã Vĩnh Mỹ A

DNTN Vĩnh Phước

MST: 1900172701- Đại diện: Lai Nam Hùng
Địa chỉ: ấp 15, xã Vĩnh Mỹ B

DNTN Thanh Tâm

MST: 1900173060- Đại diện: Phan Kim Đài
Địa chỉ: ấp Xóm Lớn, xã Châu Thới

DNTN Nghệ Thành

MST: 1900173198- Đại diện: Trần Văn Tài
Địa chỉ: Số 167, ấp Xẻo Chích

DNTN Đức Lợi

MST: 1900173215- Đại diện: Châu Hồng Sơn
Địa chỉ: ấp Xẻo Chích, xã Châu Thới

DNTN Thành Phát

MST: 1900173279- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Xẻo Chích, xã Châu Thới

Công ty TNHH Thuận Đạt

MST: 1900173381- Đại diện:
Địa chỉ: QL1A xã Vĩnh Mỹ B

DNTN Tài Hưng I

MST: 1900173462- Đại diện:
Địa chỉ: SN 93 ấp Năm Căn, xã Hưng Thành

DNTN Hiệp Thành Hưng

MST: 1900173825- Đại diện:
Địa chỉ: 117 ấp Cầu Sập Xã Long Thạnh

DNTN Hưng Thạnh

MST: 1900173896- Đại diện:
Địa chỉ: ấp 15 xã Vĩnh Mỹ B

DNTN Đức Thành

MST: 1900173920- Đại diện:
Địa chỉ: ấp 14 xã Vĩnh Mỹ B

DNTN Tân Thành

MST: 1900173952- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Cái Tràm B, Thị Trấn Hoà Bình

DNTN Hiệp Thành

MST: 1900173977- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Cái Dầy xã Châu Hưng

DNTN Đại Hưng

MST: 1900173991- Đại diện: Trương Khiêm
Địa chỉ: Số 10 ấp Chùa Phật, thị trấn Hoà Bình

DNTN PHONG HƯNG

MST: 1900174000- Đại diện:
Địa chỉ: QLộ 1A ấp Trà Ban 1 xã Châu Hưng

DNTN Hưng Phát

MST: 1900174025- Đại diện: Dương Văn Hồng
Địa chỉ: Số 246 ấp Cái dầy xã Châu Hưng

DNTN Vinh Phát

MST: 1900174032- Đại diện:
Địa chỉ: 11 ấp Cái Tràm B, Thị Trấn Hoà Bình

DNTN Phước Hưng

MST: 1900174089- Đại diện:
Địa chỉ: 293 ấp Thị Trấn B, Thị Trấn Hoà bình

CÔNG TY TNHH VINH PHáT

MST: 1900174096- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Cái  Tràm B TT Hoà Bình

DNTN Hưng Thành

MST: 1900174106- Đại diện: Lê Văn Sự
Địa chỉ: ấp 15, xã Vĩnh Mỹ B

DNTN Thuận Nguyên

MST: 1900174113- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Thị Trấn B, Thị Trấn Hoà bình

DNTN Hoàng Mỹ

MST: 1900174120- Đại diện:
Địa chỉ: Qlộ 1A ấp Trà Ban 2 TTxã Châu Hưng

DNTN Tấn Phát

MST: 1900174138- Đại diện:
Địa chỉ: 65 Qlộ 1A ấp Trà Ban 2 TTxã Châu Hưng

DNTN Quế Hiệp 2

MST: 1900174177- Đại diện:
Địa chỉ: 190 ấp Trà Ban 1 TTxã Châu Hưng

DNTN VINH HƯNG

MST: 1900174233- Đại diện: Giang Kim Hương
Địa chỉ: 89 Trà Ban I Châu Hưng A

DNTN Đại Phát

MST: 1900174240- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Cái Tràm Xã Long Thạnh

DNTN Tấn Phát

MST: 1900174272- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Trung Hưng 3 xã Vĩnh Hưng

DNTN Di Hưng

MST: 1900174297- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Cầu Sập, xã Long Thạnh

Công ty TNHH Tiến Đạt

MST: 1900174307- Đại diện:
Địa chỉ: 100/3 ấp 14 xã Vĩnh Mỹ B

Cty TNHH TM Quang Minh

MST: 1900176801- Đại diện: Lâm Văn Quang
Địa chỉ: ấp Ninh Lợi xã Ninh Qưới A

DNTN Thuận Thành Hưng

MST: 1900176819- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Trung Hưng III, Xã Vĩnh Hưng

DNTN Nghiệp Hưng

MST: 1900176826- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Trùng Hưng II, Vĩnh Hưng