Bạc Liêu Lĩnh vực: Chế biến và bảo quản rau quả

Tìm kiếm thông tin các doanh nghiệp đang hoạt động ngành nghề chính Chế biến và bảo quản rau quả tại Bạc Liêu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LÂM GIA HY

MST: 1900612977- Đại diện: Lâm Văn Chánh
Địa chỉ: Số 251, Khóm 4, Phường 1, Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LÂM GIA HY

MST: 1900612977- Đại diện: Lâm Văn Chánh
Địa chỉ: Số 251, Khóm 4, Phường 1, Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu