CÔNG TY mới tại: Bạc Liêu

DNTN Kim Trang

MST: 1900165817- Đại diện: Đặng Minh Trí
Địa chỉ: 434 ấp 2 xã Phong Thạnh Đông A

DNTN Nghiệp

MST: 1900165831- Đại diện: Nguyễn Văn Nghiệp
Địa chỉ: ấp 2 xã Phong Thạnh Đông

DNTN Tân Tứ hiệp

MST: 1900165895- Đại diện: Lai Sỷ Châu
Địa chỉ: 163 QLộ 1A xã Phong Thạnh Đông

DNTN KIM MAI II

MST: 1900165969- Đại diện: Vương Trúc Mai
Địa chỉ: 444 ấp 2

DNTN Hiệp Thành

MST: 1900166017- Đại diện: Trịnh Bạc Xiêm
Địa chỉ: 241 QLộ 1A xã Phong Thạnh Đông

DNTN Quốc Thái

MST: 1900166056- Đại diện: Huỳnh Thành Hồng
Địa chỉ: ấp Nhàn Dân A xã Tân Phong

DNTN Chí Công

MST: 1900166105- Đại diện: Lê Thị Dung
Địa chỉ: Số 449, ấp Nhàn Dân A xã Tân Phong

DNTN Sáu Cá

MST: 1900166200- Đại diện: Trần Hữu Nghĩa
Địa chỉ: Khu vực 1 TT Gành Hào

DNTN Tân Tiến

MST: 1900166232- Đại diện:
Địa chỉ: ấp 1 TT Giá Rai

DNTN Hải Đăng

MST: 1900166320- Đại diện: Nguyễn Văn Hương
Địa chỉ: KV 4 TT Gành Hào

DNTN Lâm Văn Khánh

MST: 1900166401- Đại diện: Lâm Văn khánh
Địa chỉ: KV 4 TT Gành Hào

DNTN Hải Hưng

MST: 1900166440- Đại diện: Lê Văn Thoại
Địa chỉ: KV 3 TT Gành Hào

DNTN Hoàng Khởi

MST: 1900166458- Đại diện: Mã Chiến Sơn
Địa chỉ: ấp Canh Điền Xã Long Điền Tây

DNTN Dũng Ngọc

MST: 1900166514- Đại diện: Nguyễn Kim Bích Ngọc
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Thị Trấn Hoà Bình

DNTN Chí Hùng

MST: 1900167155- Đại diện: Trần Chí Hùng
Địa chỉ: 108 ấp Thị Trấn B, Thị Trấn Hoà Bình

DNTN Tư Khén

MST: 1900170366- Đại diện: Lâm Văn Khén
Địa chỉ: ấp Trà Ban 2 xã Châu Hưng

DNTN Lê Văn Liêm

MST: 1900170824- Đại diện: Lê Văn Liêm
Địa chỉ: Xã Vĩnh Bình

DNTN Tài Hưng

MST: 1900172123- Đại diện:
Địa chỉ: ấp nước mặn, xã Hưng Hội

DNTN Hiệp Lợi

MST: 1900172155- Đại diện:
Địa chỉ: SN : 66 ấp Trà Sô, xã Hưng Thành

DNTN Phước Đạt

MST: 1900172204- Đại diện:
Địa chỉ: 92 ấp Sóc Đồn, xã Hưng Hội

DNTN Phát Đạt

MST: 1900172250- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Tân Tiến, xã Vĩnh Mỹ A

DNTN Tân Thuận Thành

MST: 1900172395- Đại diện: Lê Quang Tiến
Địa chỉ: ấp Xóm Lớn, Vĩnh Mỹ A

DNTN Vĩnh Phát

MST: 1900172525- Đại diện: Nguyễn Thị Cẩm Hồng
Địa chỉ: ấp Xóm Lớn A, Xã Vĩnh Mỹ A

DNTN Vĩnh Phước

MST: 1900172701- Đại diện: Lai Nam Hùng
Địa chỉ: ấp 15, xã Vĩnh Mỹ B

DNTN Tuấn Phát

MST: 1900172765- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng

DNTN Năm Hiển

MST: 1900172839- Đại diện:
Địa chỉ: Thị trấn Hoà Bình

DNTN Nguyễn Suốt

MST: 1900173014- Đại diện: Nguyễn Văn Suốt
Địa chỉ: Số 116, ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng

DNTN Thanh Tâm

MST: 1900173060- Đại diện: Phan Kim Đài
Địa chỉ: ấp Xóm Lớn, xã Châu Thới

DNTN Khánh Dương

MST: 1900173159- Đại diện: Phạm Huy Khánh
Địa chỉ: ấp Xẻo Chích, xã Châu Thới

DNTN Nghệ Thành

MST: 1900173198- Đại diện: Trần Văn Tài
Địa chỉ: Số 167, ấp Xẻo Chích

DNTN Đức Lợi

MST: 1900173215- Đại diện: Châu Hồng Sơn
Địa chỉ: ấp Xẻo Chích, xã Châu Thới

DNTN Thành Phát

MST: 1900173279- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Xẻo Chích, xã Châu Thới

Công ty TNHH Thuận Đạt

MST: 1900173381- Đại diện:
Địa chỉ: QL1A xã Vĩnh Mỹ B

DNTN Tài Hưng I

MST: 1900173462- Đại diện:
Địa chỉ: SN 93 ấp Năm Căn, xã Hưng Thành

DNTN Trần Dũng

MST: 1900173536- Đại diện:
Địa chỉ: ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B

DNTN Kim Vân

MST: 1900173751- Đại diện: Dương Thành Sơn
Địa chỉ: 268/2  xã Vĩnh Mỹ B

DNTN Hoàng Long

MST: 1900173769- Đại diện:
Địa chỉ: 86 ấp Phước Thạnh Xã Long Thạnh

DNTN Phụng Hoàng

MST: 1900173790- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Phước Thạnh I Xã Long Thạnh

DNTN Hiệp Thành Hưng

MST: 1900173825- Đại diện:
Địa chỉ: 117 ấp Cầu Sập Xã Long Thạnh

DNTN Kiên Cường

MST: 1900173871- Đại diện: Phạm Văn Hùng
Địa chỉ: 91 ấp Phước Thạnh Xã Long Thạnh

DNTN Hưng Thạnh

MST: 1900173896- Đại diện:
Địa chỉ: ấp 15 xã Vĩnh Mỹ B

DNTN Đức Thành

MST: 1900173920- Đại diện:
Địa chỉ: ấp 14 xã Vĩnh Mỹ B

DNTN Kim Nguyên

MST: 1900173945- Đại diện:
Địa chỉ: ấp 15 xã Vĩnh Mỹ B

DNTN Tân Thành

MST: 1900173952- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Cái Tràm B, Thị Trấn Hoà Bình

DNTN Hiệp Thành

MST: 1900173977- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Cái Dầy xã Châu Hưng

DNTN Kim Trung

MST: 1900173984- Đại diện:
Địa chỉ: Số 271, ấp 15

DNTN Đại Hưng

MST: 1900173991- Đại diện: Trương Khiêm
Địa chỉ: Số 10 ấp Chùa Phật, thị trấn Hoà Bình

DNTN PHONG HƯNG

MST: 1900174000- Đại diện:
Địa chỉ: QLộ 1A ấp Trà Ban 1 xã Châu Hưng

DNTN Ngọc Điệp II

MST: 1900174018- Đại diện:
Địa chỉ: ấp 15 xã Vĩnh Mỹ B

DNTN Hưng Phát

MST: 1900174025- Đại diện: Dương Văn Hồng
Địa chỉ: Số 246 ấp Cái dầy xã Châu Hưng