Bắc Kạn Lĩnh vực: Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành

Tìm kiếm thông tin các doanh nghiệp đang hoạt động ngành nghề chính Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành tại Bắc Kạn
Công ty phát triển hạ tầng KCN tỉnh Bắc Kạn

MST: 4700188812- Đại diện: Trần Công Hoà
Địa chỉ: Thanh Bình

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Bắc Kạn

MST: 4700233141- Đại diện: Phạm Văn Du
Địa chỉ: Số nhà 17, tổ 8A