CÔNG TY mới tại: Bắc Kạn

Công ty TNHH Hoàng Ngân

MST: 4700159191- Đại diện: Triệu Thị Nga
Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị trấn Nà Phặc

Công ty cổ phần Sông Cầu

MST: 4700159508- Đại diện: Trần Thái Linh
Địa chỉ: Tổ 5, Phường Phùng Chí Kiên

Công ty TNHH Kim Ngân

MST: 4700159843- Đại diện: Nguyễn Mạnh Thắng
Địa chỉ: Số nhà 45, Tổ 1, Thị trấn Chợ Mới

Công ty cổ phần điện và gỗ Bình Minh Bắc Kạn

MST: 4700160278- Đại diện: Vũ Quang Minh
Địa chỉ: Số 206, Tổ 8, Phường Phùng Chí Kiên

Công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Sơn

MST: 4700160292- Đại diện: Ma Quốc Doanh
Địa chỉ: Thôn Tân Cư, Xã Xuất Hoá

Công ty cổ phần Hoàng Anh

MST: 4700160461- Đại diện: Phan Trọng Mạnh
Địa chỉ: SN 45, Tổ 3, Phường Đức Xuân

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lâm Thổ Sản Bắc Kạn

MST: 4700160510- Đại diện: Nguyễn Thị Nga
Địa chỉ: Thôn Tân Cư, Xã Xuất Hoá

Công ty TNHH Quang Minh

MST: 4700160616- Đại diện: Phạm Quang Mẫn
Địa chỉ: Thôn Nà Pì, Xã Liêm Thuỷ

Công Ty CP Nhẫn

MST: 4700160704- Đại diện: Hoàng Thái Giang
Địa chỉ: Số nhà 11, tổ 7

Công Ty Cổ Phần Ti Tan Việt Nam

MST: 4700160711- Đại diện: Nguyễn Đắc Sinh
Địa chỉ: Tổ 11A, Phường Đức Xuân

Công Ty TNHH Trường Hải

MST: 4700161105- Đại diện: Cao Trung Tuyến
Địa chỉ: Thôn Nà Ngài

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên  Khánh Linh

MST: 4700161112- Đại diện:
Địa chỉ: Tổ 11A Thị trấn Bằng Lũng

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 389

MST: 4700161176- Đại diện: Tống Văn Dương
Địa chỉ: Tổ 11C, Phường Đức Xuân

Công ty trách nhiệm hữu hạn Châu An

MST: 4700161296- Đại diện: Nguyễn Thị Nhi
Địa chỉ: Tiểu khu 3, thị trấn Chợ Rã

Công ty TNHH một thành viên Việt Hưng

MST: 4700161377- Đại diện: Nguyễn Trọng Chiến
Địa chỉ: Tổ 11C, Phường Đức Xuân

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trần Hoàng

MST: 4700162099- Đại diện:
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Nguyễn Thị Minh Khai

Công Ty CP Sơn Anh

MST: 4700162483- Đại diện: Lường Văn Sơn
Địa chỉ: Tổ 1

Công ty Cổ phần Bắc Bình

MST: 4700162490- Đại diện: Trần Văn Tạo
Địa chỉ: Tổ 2, Phường Đức Xuân

Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Hưng

MST: 4700162571- Đại diện: Lương Đình Kiểm
Địa chỉ: Tổ 9, Phường Phùng Chí Kiên

Công Ty TNHH Kim Mỹ Hưng

MST: 4700162638- Đại diện: Nguyễn Đình Thêm
Địa chỉ: Số nhà 354, tổ 9B

Công Ty TNHH  Hoàng Tiến

MST: 4700162645- Đại diện: Nông Thị Viết
Địa chỉ: Thôn Khuổi Lặng

Công ty TNHH một thành viên Đức Thịnh

MST: 4700162878- Đại diện: Lưu Văn Thuỷ
Địa chỉ: Tổ 8B, Phường Đức Xuân

Công ty cổ phần Lâm nông nghiệp Sông Cầu

MST: 4700163039- Đại diện: Mai Huy Minh
Địa chỉ: Số 11, tổ 5, thị trấn Chợ Mới

Công ty cổ phần khoáng sản Quang Đạt

MST: 4700163060- Đại diện: Trần Minh Quang
Địa chỉ: Tổ 5, P: Nguyễn Thị Minh Khai

Công ty cổ phần Minh Đạt

MST: 4700163078- Đại diện: Nguyễn Xuân Đạo
Địa chỉ: Tiểu khu II, xã Vân Tùng

Trung tâm máy tính văn phòng Việt Anh

MST: 4700163543- Đại diện:
Địa chỉ: Tổ 8B phường Đức Xuân

Công ty TNHH một thành viên BKC

MST: 4700164096- Đại diện: Hoàng Văn Khánh
Địa chỉ: Tổ 7 phường Nguyễn Thị Minh Khai

Công ty TNHH phần mềm & thiết bị tin học STC

MST: 4700164258- Đại diện: Phạm Thị Lý
Địa chỉ: Tổ 5, Phường Phùng Chí Kiên

Công Ty CP Mạnh Dũng

MST: 4700164265- Đại diện: Triệu Thị Hòa
Địa chỉ: Tổ 9

Công ty TNHH thương mại & đầu tư Hồng Hà

MST: 4700164272- Đại diện: Nguyễn Thị Thu Hà
Địa chỉ: Tổ 8, Phường Nguyễn Thị Minh Khai

Công ty trách nhiệm hữu hạn Quyết Tiến

MST: 4700164360- Đại diện: Hoàng Hồng Tuấn
Địa chỉ: Tổ 11C, Phường Đức Xuân

Công ty TNHH kim loại màu Ngọc Linh

MST: 4700164378- Đại diện: Vũ Minh Ngọc
Địa chỉ: Xã Ngọc Phái

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thiên Hoà An

MST: 4700164466- Đại diện: Nông Thị Bay
Địa chỉ: Tổ 9, thị trấn Bằng Lũng

Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Bạch

MST: 4700164473- Đại diện: Lưu Thị Huyền
Địa chỉ: Tổ 9A, Phường Đức Xuân, Thị Xã Bắc Kạn

Công Ty TNHH Thành Long

MST: 4700164843- Đại diện: Nguyễn Văn Long
Địa chỉ: Tổ 10

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hoàng Bình

MST: 4700164924- Đại diện: Đỗ Thị Đức Lý
Địa chỉ: Tổ 9A, Phường Đức Xuân

Công ty TNHH Dải Thiên Hà

MST: 4700164931- Đại diện: Trần Thị Thu Hiền
Địa chỉ: Số 421B, đường Kon Tum, Phường Đức Xuân

Công ty TNHH Quảng Phát

MST: 4700166167- Đại diện: Phạm Quang Dũng
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Đức Xuân

Công ty TNHH một thành viên Đại Việt

MST: 4700166174- Đại diện: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Tổ 5, Phường Phùng Chí Kiên

Văn Phòng Tỉnh uỷ Bắc Kạn

MST: 4700166209- Đại diện: Nông Văn Lệnh
Địa chỉ: Tổ 1A, Phường Phùng Chí Kiên

Công ty TNHH một thành viên Thuỷ Nông Bắc Kạn

MST: 4700168083- Đại diện: Nguyễn Văn Đức
Địa chỉ: Tổ 4, Phương Đức Xuân

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lê Hùng

MST: 4700168090- Đại diện: Lê Thanh Quế (Lê Hùng)
Địa chỉ: Thôn Phiêng Chỉ

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Bằng Giang

MST: 4700168100- Đại diện: Trần Quốc Khương
Địa chỉ: Tổ 15

Công ty TNHH Quang Phú

MST: 4700168728- Đại diện: Hoàng Mạnh Cường
Địa chỉ: Bản Đồn 1, Xã Xuất Hoá

Công ty TNHH tái chế nhựa Tiến Dũng

MST: 4700168767- Đại diện: Mai Văn Dũng
Địa chỉ: Thôn Khuổi Mật, xã Huyền Tụng

Công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Lộc

MST: 4700169626- Đại diện: Ma Văn Long
Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố

Công Ty TNHH Xây Dựng Quang Hưng

MST: 4700169739- Đại diện: Nguyễn Quang Hưng
Địa chỉ: Tiểu khu 5

Văn phòng HĐND, UBND

MST: 4700172795- Đại diện: Phạm Thanh Tuấn
Địa chỉ: Khu I, Xã Vân Tùng

Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Ttc

MST: 4700174143- Đại diện: Trần Khánh Chi
Địa chỉ: Tổ 8