CÔNG TY mới tại: Bắc Kạn

Trường THCS Thanh Mai

MST: 4700248839- Đại diện:
Địa chỉ: Bản Kéo

Trường Tiểu học Thanh Mai

MST: 4700248846- Đại diện:
Địa chỉ: Bản Kéo

Trường Mầm non An Thắng

MST: 4700248878- Đại diện:
Địa chỉ: Nà Mu

Trường Tiểu Học và Trung học cơ sở An Thắng

MST: 4700248885- Đại diện:
Địa chỉ: Nà Mòn

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Minh Chiến

MST: 4700248892- Đại diện: Dương Văn Chiến
Địa chỉ: Thôn Bản Nản

Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Cổ Linh

MST: 4700248980- Đại diện:
Địa chỉ: Bản Sáng

Trường mầm non Cổ Linh

MST: 4700248998- Đại diện:
Địa chỉ: Bản Sáng

Trường Trung học cơ sở Bộc Bố

MST: 4700249060- Đại diện:
Địa chỉ: Đông Lẻo

Trường Tiểu học Bộc Bố

MST: 4700249078- Đại diện:
Địa chỉ: Đông Lẻo

Trường Mầm non Bộc Bố

MST: 4700249085- Đại diện:
Địa chỉ: Đông Lẻo

Công Ty CP Sản Xuất, Chế Biến Và Xuất Khẩu Lâm Sản Tracimexco

MST: 4700249092- Đại diện: Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: Km9

Trường Tiểu Học Cổ Linh

MST: 4700249102- Đại diện:
Địa chỉ: Bản Sáng

TRườNG MầM NON XUâN LạC

MST: 4700249127- Đại diện: Nông Thị Nhu
Địa chỉ: Bản ó

TRườNG TIểU HọC XUâN LạC

MST: 4700249134- Đại diện: Đàm Thị Quý
Địa chỉ: Bản ó

TRườNG TRUNG HọC Cơ Sở XUâN LạC

MST: 4700249141- Đại diện: Đinh Ngọc Sơn
Địa chỉ: Bản ó

TRườNG TIểU HọC BằNG VâN

MST: 4700249430- Đại diện:
Địa chỉ: Tiểu khu I

TRườNG MầM NON BằNG VâN

MST: 4700249462- Đại diện:
Địa chỉ: Tiểu khu I

Trường Mầm Non Nhạn Môn

MST: 4700249670- Đại diện:
Địa chỉ: Phai khỉn

Trường Tiểu Học Nhạn Môn

MST: 4700249688- Đại diện:
Địa chỉ: Phai Khỉn

Công Ty CP Tư Vấn Xây Dựng Việt Linh

MST: 4700250450- Đại diện: Hà Văn Thụy
Địa chỉ: Số 167 tổ 15

Công Ty CP Ngọc Thịnh Bắc Kạn

MST: 4700250468- Đại diện: Nguyễn Quang Ngân
Địa chỉ: Tổ 8

TRườNG MầM NON BằNG LãNG

MST: 4700250725- Đại diện: Triệu Thị Ngọc
Địa chỉ: Tủm Tó

TRườNG MầM NON PHONG HUâN

MST: 4700250732- Đại diện: Nguyễn Thị Thập
Địa chỉ: Pắc Cộp

TRườNG TIểU HọC PHONG HUâN

MST: 4700250757- Đại diện: Nông Thị ảnh
Địa chỉ: Pác Cộp

TRườNG TIểU HọC BằNG LãNG

MST: 4700250764- Đại diện: Hoàng Thị Kiều
Địa chỉ: Tủm Tó

Trường Trung Học Cơ Sở Nhạn Môn

MST: 4700250771- Đại diện:
Địa chỉ: Phai Khỉn

Công Ty TNHH Minh Anh Bắc Kạn

MST: 4700251052- Đại diện: Triệu Phi Hùng
Địa chỉ: Tổ 2

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Du Lịch Tứ Phú Quý

MST: 4700252271- Đại diện: Phan Thanh Tùng
Địa chỉ: Tổ 1

Công Ty CP Khoáng Sản Tây Giang Bắc Kạn

MST: 4700253187- Đại diện: Đồng Quang Huy
Địa chỉ: Thôn 3

Trung tâm thiết bị trường học Bắc Kạn

MST: 4700253250- Đại diện:
Địa chỉ: Tổ 12 phường Sông Cầu

Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Huy Hiếu

MST: 4700253282- Đại diện: Phùng Minh Thanh
Địa chỉ: Số nhà 377, tổ 9A

Công Ty CP Hà Gia Group

MST: 4700253317- Đại diện: Hà Văn Ba
Địa chỉ: Tổ 5

Công Ty TNHH Cường Thắng Bắc Kạn

MST: 4700253324- Đại diện: Nguyễn Thị Thiệp
Địa chỉ: Tổ 14

Công Ty TNHH Thương Mại Huyền Hân

MST: 4700253444- Đại diện: Nguyễn Văn Toán
Địa chỉ: Tổ 1A

Trường Tiểu học Nghiên Loan II

MST: 4700253483- Đại diện:
Địa chỉ: Khuổi ún

Công Ty TNHH Một Thành Viên 118

MST: 4700253564- Đại diện: Hà Thị Nội
Địa chỉ: Thôn Nà Pò

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Tân Việt

MST: 4700253638- Đại diện: Nguyễn Văn Hiếu
Địa chỉ: Tổ 3

TRườNG PHổ THôNG DâN TộC BáN TRú TRUNG HọC Cơ Sở XUâN LA

MST: 4700253684- Đại diện:
Địa chỉ: Cọn Luông

Công Ty CP Sao Mai Bắc Kạn

MST: 4700253691- Đại diện: Nông Văn Huỳnh
Địa chỉ: Tổ nhân dân Nà Đăng

Công Ty TNHH Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Đức Triều

MST: 4700253701- Đại diện: Mai Đức Triều
Địa chỉ: Tổ 10

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Khiết

MST: 4700253726- Đại diện: Hà Văn Khiếu
Địa chỉ: Thôn Khau Ràng

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nt Bắc Kạn

MST: 4700253772- Đại diện: Nguyễn Thị Thanh Hưng
Địa chỉ: Tổ 17

Công Ty TNHH Bằng Mẩy

MST: 4700253885- Đại diện: Lục Thị Mẩy
Địa chỉ: Khu Chợ I

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MAY BẮC KẠN

MST: 4700254416- Đại diện:
Địa chỉ: SỐ 186B, ĐƯỜNG KONTUM, TỔ 4, PHƯỜNG ĐỨC XUÂN, THỊ XÃ BẮC KẠN, TỈNH BẮC KẠN, VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THÁI SƠN BẮC KẠN

MST: 4700254543- Đại diện: NGUYỄN THỊ THU NGA
Địa chỉ: TỔ 13A, PHƯỜNG ĐỨC XUÂN, THỊ XÃ BẮC KẠN, TỈNH BẮC KẠN, VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH QUỐC CƯỜNG BẮC KẠN

MST: 4700255018- Đại diện: NGUYỄN TIẾN ĐỊNH
Địa chỉ: TỔ 11A, PHƯỜNG SÔNG CẦU, THỊ XÃ BẮC KẠN, TỈNH BẮC KẠN, VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG DANH BẮC KẠN

MST: 4700255071- Đại diện: DIỆP THỊ THÚY
Địa chỉ: TỔ 14, P. NGUYỄN THỊ MINH KHAI, THỊ XÃ BẮC KẠN, TỈNH BẮC KẠN, VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DUNG TUYỂN

MST: 4700255226- Đại diện: LÊ VĂN DŨNG
Địa chỉ: TỔ 8, PHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN, THỊ XÃ BẮC KẠN, TỈNH BẮC KẠN, VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN ABBA

MST: 4700255233- Đại diện: TRẦN ANH TUẤN
Địa chỉ: TỔ 5, PHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN, THỊ XÃ BẮC KẠN, TỈNH BẮC KẠN, VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÍ THÀNH BẮC KẠN

MST: 4700255970- Đại diện: PHẠM XUÂN THOAN
Địa chỉ: THÔN NÀ SLA, XÃ CƯỜNG LỢI, HUYỆN NA RÌ, TỈNH BẮC KẠN, VIỆT NAM