CÔNG TY mới tại: Bắc Kạn

TRườNG TIểU HọC LươNG BằNG

MST: 4700244432- Đại diện: Ma Khắc Phay
Địa chỉ: Tham Thẩu

Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình huyện Chợ Mới

MST: 4700244464- Đại diện:
Địa chỉ: Tổ 1

Công Ty TNHH Hồng Xuân Bắc Kạn

MST: 4700244489- Đại diện: Triệu Xuân Thuỳ
Địa chỉ: Số 45, đường Thanh Niên

Công Ty CP Đầu Tư Cường Thịnh Bắc Kạn

MST: 4700244496- Đại diện: Đặng Văn Minh
Địa chỉ: Thôn Khuổi Lặng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Bảo Ngọc Na Rì

MST: 4700244601- Đại diện: Nông Văn Kiệm
Địa chỉ: Thôn Cốc Coóc

Công Ty CP Vườn Hạnh Phúc

MST: 4700244760- Đại diện: Trương Thị Thùy
Địa chỉ: Số nhà 74, tổ 11

TRUNG TâM DâN Số KHHGĐ BạCH THôNG

MST: 4700245002- Đại diện:
Địa chỉ: TT Phủ Thông

TRườNG MầM NON HươNG Nê

MST: 4700245034- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Hương Nê

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuân Nghiên

MST: 4700245108- Đại diện: Trần Thị Xuân
Địa chỉ: Tổ 8

Công Ty TNHH Anh Nhi Bắc Kạn

MST: 4700245203- Đại diện: Ma Thị Hồng Thi
Địa chỉ: Tổ 8

Công Ty CP Xây Dựng & Phát Triển Đô Thị Bắc Kạn

MST: 4700245210- Đại diện:
Địa chỉ: Tổ 8

Công Ty TNHH Số Một Cuộc Sống

MST: 4700245309- Đại diện: Chu Văn Đôn
Địa chỉ: Thôn Nà Mèo

Công Ty TNHH Xây Dựng Thanh Thủy Bắc Kạn

MST: 4700246380- Đại diện: Nguyễn Thanh Tùng
Địa chỉ: Số 57,Tổ 8B

Công Ty TNHH Lương Phúc Bắc Kạn

MST: 4700246655- Đại diện: Nguyễn Thị Thanh Vân
Địa chỉ: Thôn Cốc Vân

Công Ty TNHH An Phú Bắc Kạn

MST: 4700247070- Đại diện: Nguyễn Quý Thích
Địa chỉ: Khu công nghiệp Thanh Bình

Công Ty TNHH Mtv Chế Biến Nông Lâm Sản Bắc Kạn

MST: 4700247786- Đại diện: Hống Sỹ Tùng
Địa chỉ: Khu Chợ 2

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tin Học Tứ Hoàng Anh

MST: 4700247793- Đại diện: Hoàng Văn Tuân
Địa chỉ: Tổ 13

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Btc Bắc Kạn

MST: 4700247923- Đại diện: Nông Quang Đông
Địa chỉ: Số 6, tổ 10B

Công Ty TNHH Tập Đoàn Thiên Mã

MST: 4700247955- Đại diện: Nguyễn Trần Nhất
Địa chỉ: Tổ 1

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Trường Sơn Bắc Kạn

MST: 4700247962- Đại diện: Nguyễn Viết An
Địa chỉ: Tổ 10

Công Ty TNHH Thịnh An Bắc Kạn

MST: 4700248028- Đại diện: Chu Văn Tuyến
Địa chỉ: Thôn Nà Lình

Công Ty TNHH Phú Lương Bắc Kạn

MST: 4700248194- Đại diện: Hà Thị Tươm
Địa chỉ: Số 11, tổ 8

Công Ty CP Bk Mart

MST: 4700248243- Đại diện:
Địa chỉ: SN 262, tổ 5

TRườNG MầM NON TâN LậP

MST: 4700248268- Đại diện: Phan Thị Thủy
Địa chỉ: Nà Cượn

TRườNG TIểU HọC TâN LậP

MST: 4700248275- Đại diện: Triệu Văn Dương
Địa chỉ: Nà Cượn

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Giao Thông Giang Nam 98

MST: 4700248282- Đại diện: Dương Văn Chính
Địa chỉ: Tổ 3

TRườNG MầM NON YêN THượNG

MST: 4700248317- Đại diện: Nông Thị Viết
Địa chỉ: Che Ngù

TRườNG TIểU HọC YêN THượNG

MST: 4700248324- Đại diện: Triệu Thị Hỷ
Địa chỉ: Che Ngù

Công Ty TNHH Đức Hảo

MST: 4700248349- Đại diện: Trần Thị Hảo
Địa chỉ: Tổ 11B

TRườNG TIểU HọC ĐồNG LạC

MST: 4700248395- Đại diện: Đỗ Thị Nhài
Địa chỉ: Nà Pha

TRườNG TRUNG HọC Cơ Sở ĐồNG LạC

MST: 4700248405- Đại diện: Hà Đức Huyên
Địa chỉ: Nà Pha

TRườNG TIểU HọC BảN THI

MST: 4700248412- Đại diện: Nông Thị Thắm
Địa chỉ: Hợp Tiến

TRườNG TRUNG HọC Cơ Sở NAM CườNG

MST: 4700248437- Đại diện: La Thị Chi
Địa chỉ: Bản Mới

TRườNG MầM NON NAM CườNG

MST: 4700248444- Đại diện: Nông Thị Cúc
Địa chỉ: Bản Mới

TRườNG TIểU HọC NAM CườNG

MST: 4700248451- Đại diện: Dương Thị Hoa
Địa chỉ: Bản Mới

Trung tâm công báo - Tin học

MST: 4700248483- Đại diện: Hoàng Thị Hà
Địa chỉ: Tổ 1A

Công Ty CP Tư Vấn & Xây Dựng Thanh Mai

MST: 4700248490- Đại diện: Nguyễn Thanh Mai
Địa chỉ: Tổ 16

TRườNG MầM NON Rã BảN

MST: 4700248596- Đại diện: Chu Thị Điệp
Địa chỉ: Nà Tải

TRườNG TIểU HọC Rã BảN

MST: 4700248606- Đại diện: Nông Thị Tuất
Địa chỉ: Nà Tải

Trường Mầm Non Lương Thành

MST: 4700248638- Đại diện:
Địa chỉ: Lương Thành

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Hải Đăng

MST: 4700248645- Đại diện: Nguyễn Đăng Triều
Địa chỉ: Số 82, đường Trần Hưng Đạo, tổ 10B

Trường Mầm non Hòa Mục

MST: 4700248652- Đại diện:
Địa chỉ: Bản Chang

Trường Mầm Non Văn Học

MST: 4700248677- Đại diện:
Địa chỉ: Văn Học

TRườNG MầM NON ĐồNG LạC

MST: 4700248684- Đại diện: Hoàng Thị Mến
Địa chỉ: Nà Pha

TRườNG MầM NON QUảNG BạCH

MST: 4700248691- Đại diện: Triệu Thị Phong
Địa chỉ: Khuổi Đăm

TRườNG TIểU HọC QUảNG BạCH

MST: 4700248701- Đại diện: Nông Thị Duyên
Địa chỉ: Nà Cà

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại & Xây Dựng Hoàng Sơn

MST: 4700248726- Đại diện: Hứa Thị Ngọc Diễm
Địa chỉ: 273, tổ 4

Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Thương Mại An Khánh

MST: 4700248733- Đại diện: Tạ Văn Tuấn
Địa chỉ: Tổ 7

Công Ty TNHH Thái Bắc

MST: 4700248814- Đại diện: Nguyễn Thế Đạt
Địa chỉ: Tổ 8

Công Ty CP Tập Đoàn Sao Đông Bắc

MST: 4700248821- Đại diện: Hà Văn Thịnh
Địa chỉ: Số nhà 377, đường Kon Tum, tổ 9A