CÔNG TY mới tại: Bắc Kạn

TRườNG TIểU HọC THượNG âN

MST: 4700242266- Đại diện:
Địa chỉ: Kéo Bang

TRườNG MầM NON THượNG âN

MST: 4700242273- Đại diện:
Địa chỉ: Kéo Bang

TRườNG THCS THượNG âN

MST: 4700242280- Đại diện:
Địa chỉ: Kéo Bang

Công Ty CP Tư Vấn Xây Dựng Và Thương Mại Nam Đức

MST: 4700242308- Đại diện: Hoàng Văn Đức
Địa chỉ: Tổ 11B

Công Ty CP Hưng Bắc Kạn

MST: 4700242315- Đại diện:
Địa chỉ: Tổ 1A

TRườNG MầM NON BảN THI

MST: 4700242347- Đại diện:
Địa chỉ: Hợp Tiến

TRườNG MầM NON YêN THịNH

MST: 4700242361- Đại diện: Hoàng Thị Bay
Địa chỉ: Thôn Pắc Cuồng

TRườNG TIểU HọC YêN THịNH

MST: 4700242379- Đại diện: Ngôn Thị Hòa
Địa chỉ: Pắc Cuồng

Công Ty CP Công Nghệ Cao Bắc Kạn

MST: 4700242393- Đại diện: Vũ Quang Huy
Địa chỉ: SN 206, tổ 8

TRUNG TâM DâN Số Kế HOạCH HóA GIA ĐìNH

MST: 4700242428- Đại diện: Vy Thị Hợi
Địa chỉ: Tổ 2B

TRườNG TRUNG HọC Cơ Sở Xã NGHĩATá

MST: 4700242435- Đại diện: Lục Văn Tiệp
Địa chỉ: Thôn Nà Đẩy

TRườNG MầM NON Xã NGHĩA Tá

MST: 4700242442- Đại diện: Triệu Thị Thuyền
Địa chỉ: Thôn Nà Đẩy

TRườNG TIểU HọC Xã NGHĩA Tá

MST: 4700242467- Đại diện: Ma Doãn Tạ
Địa chỉ: Thôn Nà Đẩy

TRườNG TRUNG HọC Cơ Sở YêN THịNH

MST: 4700242499- Đại diện: Ma Thị Đẹp
Địa chỉ: Thôn Pắc Cuồng

Công Ty TNHH Công Nghệ Cao Ace

MST: 4700242509- Đại diện: Nông Minh Thìn
Địa chỉ: Thôn Nà Nhàng

Công Ty CP Xây Dựng Giao Thông Lê Dương

MST: 4700242516- Đại diện: Lê Văn Quỳnh
Địa chỉ: Tổ 17

Công ty TNHH ECONET

MST: 4700242548- Đại diện:
Địa chỉ: Ngách 2, ngõ 78, Trần Hưng Đạo, tổ 10B

Công Ty TNHH Giang Huế

MST: 4700242643- Đại diện: Nguyễn Đức Giang
Địa chỉ: Tổ 11A

Trung tâm dịch vụ thương mại kỹ thuật tổng hợp

MST: 4700243069- Đại diện:
Địa chỉ: Tổ 11A

TRườNG MầM NON ĐôNG VIêN

MST: 4700243076- Đại diện: Nông Thị Hòa
Địa chỉ: Thôn Làng Sen

TRườNG TIểU HọC ĐôNG VIêN

MST: 4700243083- Đại diện: Nguyễn Phúc Đề
Địa chỉ: Làng Sen

TRườNG TRUNG HọC Cơ Sở ĐôNG VIêN

MST: 4700243090- Đại diện: Nguyễn Đức Tùng
Địa chỉ: Làng Sen

TRườNG MầM NON YêN Mỹ

MST: 4700243125- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn ủm Đon

TRườNG MầM NON YêN NHUậN

MST: 4700243132- Đại diện: Ma Thị Huyền
Địa chỉ: Bản Lanh

TRườNG TIểU HọC YêN NHUậN

MST: 4700243157- Đại diện: Ma Thị Tiềm
Địa chỉ: Bản Lanh

TRườNG MầM NON LIêN Cơ

MST: 4700243164- Đại diện: Triệu Thị An
Địa chỉ: Tổ 2B

TRườNG MầM NON NGọC PHáI

MST: 4700243284- Đại diện:
Địa chỉ: Phiêng Liềng 1

TRườNG TIểU HọC NGọC PHáI

MST: 4700243291- Đại diện: Nguyễn Thị ương
Địa chỉ: Phiêng Liềng 1

TRườNG TRUNG HọC Cơ Sở BằNG PHúC

MST: 4700243340- Đại diện: Triệu Văn Phức
Địa chỉ: Bản Quân

TRườNG TIểU HọC BằNG PHúC

MST: 4700243358- Đại diện: Chu Văn Hải
Địa chỉ: Bản Quân

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sinh Hạnh

MST: 4700243372- Đại diện: Trần Văn Sinh
Địa chỉ: Tổ 7

TRườNG PHổ THôNG Cơ Sở YêN Mỹ

MST: 4700243397- Đại diện: Nông Văn Tiệp
Địa chỉ: ủm Đon

TRườNG TRUNG HọC Cơ Sở YêN NHUậN

MST: 4700243407- Đại diện: Nguyễn Tiến Mông
Địa chỉ: Bản Lanh

TRườNG TRUNG HọC Cơ Sở HOàNG VăN THụ

MST: 4700243414- Đại diện: Nguyễn Thị Duyên
Địa chỉ: Tổ 8

TRườNG MầM NON ĐạI SảO

MST: 4700243421- Đại diện: Hà Thị Lanh
Địa chỉ: Pác lẻo

TRườNG TIểU HọC ĐạI SảO

MST: 4700243439- Đại diện: Liêu Thị Tiên
Địa chỉ: Thôn 4

TRườNG TRUNG HọC Cơ Sở ĐạI SảO

MST: 4700243446- Đại diện: Ma Doãn Quỳnh
Địa chỉ: Thôn 5

TRườNG MầM NON BằNG PHúC

MST: 4700243703- Đại diện: Nông Văn Khiêm
Địa chỉ: Bản Quân

Công Ty TNHH Giang Nam Bắc Kạn

MST: 4700243710- Đại diện: Trần Đăng Ninh
Địa chỉ: Tổ1

Trường Mầm non Quảng Chu

MST: 4700243742- Đại diện:
Địa chỉ: Đèo Vai 2

Trường Tiểu học Quảng Chu II

MST: 4700243767- Đại diện:
Địa chỉ: Làng Chẽ

Trường THCS Quảng Chu

MST: 4700243774- Đại diện:
Địa chỉ: Con Kiến

Công ty trách nhiệm hữu hạn chè PE LO YEN

MST: 4700148753- Đại diện: KUO HSIU CHENG
Địa chỉ: Xã Bằng Phúc

Công Ty TNHH Xây Dựng Phú Thành

MST: 4700145696- Đại diện: Hoàng Quốc Việt
Địa chỉ: Tổ 10

Công Ty TNHH Lan Kim

MST: 4700146587- Đại diện: Trần Thanh Kim
Địa chỉ: Tổ 1B

Công Ty TNHH Thương Mại Và Khách Sạn Bắc Kạn

MST: 4700147301- Đại diện: Nguyễn Văn Được
Địa chỉ: Tổ 8B

Công Ty TNHH Phúc Lộc

MST: 4700149884- Đại diện: Nông Văn Thiệp
Địa chỉ: Xã Như Cố

Công Ty TNHH Huy Hoàn

MST: 4700149838- Đại diện: Trần Đình Chiến
Địa chỉ: Tổ 6B- Thị Trấn Bằng Lũng

TRườNG MầM NON PHươNG VIêN

MST: 4700244295- Đại diện: Nguyễn Thị Xoa
Địa chỉ: Cốc Phường

TRườNG MầM NON LươNG BằNG

MST: 4700244425- Đại diện: Hoàng Thị Mai
Địa chỉ: Tham Thẩu