CÔNG TY mới tại: Bắc Kạn

Trường Tiểu Học Lục Bình

MST: 4700240974- Đại diện:
Địa chỉ: Bắc Lanh Chang

Trường Tiểu Học Nguyên Phúc

MST: 4700240981- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Quăn

Trường Mầm Non Nguyên Phúc

MST: 4700240999- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Quăn

TRườNG MầM NON QUâN BìNH

MST: 4700241022- Đại diện:
Địa chỉ: Thái Bình

Trường Mầm Non Sỹ Bình

MST: 4700241047- Đại diện:
Địa chỉ: Lọ Cặp

Trường Phổ Thông Cơ Sở Sỹ Bình

MST: 4700241054- Đại diện:
Địa chỉ: Lọ Cặp

Trường Trung Học Cơ Sở Cẩm Giàng

MST: 4700241061- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Đầu Cầu

Trường Mầm Non Cẩm Giàng

MST: 4700241079- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Nà Tu

Trường Tiểu Học Cẩm Giàng

MST: 4700241086- Đại diện:
Địa chỉ: Cẩm Giàng

Trường Tiểu Học Dương Phong

MST: 4700241093- Đại diện:
Địa chỉ: Tổng Ngay

Trường Trung Học Cơ Sở Dương Phong

MST: 4700241103- Đại diện:
Địa chỉ: Tổng Ngay

Trường Mầm Non Dương Phong

MST: 4700241110- Đại diện:
Địa chỉ: Tổng Ngay

Công Ty TNHH Vàng Trang Sức Phương Anh

MST: 4700241174- Đại diện: Đỗ Mạnh Phương
Địa chỉ: Số nhà 246, tổ 4

TRườNG MầM NON QUANG THUậN

MST: 4700241181- Đại diện:
Địa chỉ: Nà Kha

Trường Phổ Thông Cơ Sở Quang Thuận

MST: 4700241199- Đại diện:
Địa chỉ: Nà Kha

Công Ty CP Du Lịch Ngọc Việt Bk

MST: 4700241209- Đại diện: Đàm Thị Ngọc Lan
Địa chỉ: Số 320, đường Thành Công, tổ 3

Công Ty TNHH Một Thành Viên Việt Hoàng Bắc Kạn

MST: 4700241287- Đại diện: Hoàng Văn Anh
Địa chỉ: Tổ 4

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nam Bình Bắc Kạn

MST: 4700241294- Đại diện: Lê Xuân Bình
Địa chỉ: Số 30, ngõ 73, tổ 11

Công Ty TNHH Một Thành Viên Gia Hưng Bắc Kạn

MST: 4700241304- Đại diện: Trần Thanh Liêm
Địa chỉ: Số 82, tổ 11A

TRườNG TIểU HọC ĐôN PHONG

MST: 4700241336- Đại diện:
Địa chỉ: Nà Đán

TRườNG MầM NON ĐôN PHONG

MST: 4700241343- Đại diện:
Địa chỉ: Nà Đán

TRườNG TRUNG HọC Cơ Sở ĐôN PHONG

MST: 4700241350- Đại diện:
Địa chỉ: Nà Đán

Công Ty TNHH Trung Lưu

MST: 4700241375- Đại diện: Hoàng Văn Tùng
Địa chỉ: Thôn phố A

TRUNG TâM GIáO DụC THườNG XUYêN HUYệN CHợ ĐồN

MST: 4700241417- Đại diện: Nguyễn Đức Hiệp
Địa chỉ: Tổ 12

TRườNG MầN NON VâN TùNG

MST: 4700241463- Đại diện:
Địa chỉ: Khu II

TRườNG TIểU HọC VâN TùNG

MST: 4700241470- Đại diện:
Địa chỉ: Khu II

TRườNG THCS VâN TùNG

MST: 4700241488- Đại diện:
Địa chỉ: Khu II

TRườNG MầM NON ĐứC VâN, NGâN SơN, BắC KạN

MST: 4700241544- Đại diện:
Địa chỉ: Bản Đăm

TRườNG TIểU HọC ĐứC VâN, NGâN SơN, BắC KạN

MST: 4700241551- Đại diện:
Địa chỉ: Bản Dăm

TRườNG TIểU HọC HươNG Nê

MST: 4700241625- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Hương Nê

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

MST: 4700241671- Đại diện: Ma Vĩnh Khiêm
Địa chỉ: Tin Đồn

TRườNG TIểU HọC Mỹ THANH

MST: 4700241689- Đại diện:
Địa chỉ: Bản Luông 1

TRườNG TRUNG HọC Cơ Sở Mỹ THANH

MST: 4700241713- Đại diện:
Địa chỉ: Bản Luông1

TRườNG MầM NON Mỹ THANH

MST: 4700241720- Đại diện:
Địa chỉ: Bản Luông1

Công Ty CP Xây Dựng Lê Hùng

MST: 4700241745- Đại diện: Nguyễn Văn Hưng
Địa chỉ: Tổ 1B

Công Ty TNHH Quốc Tế 9999 Bắc Kạn

MST: 4700241791- Đại diện: Phạm Văn Minh
Địa chỉ: Tổ 16

Công Ty TNHH Sơn Uy

MST: 4700241801- Đại diện: Trương Văn Luân
Địa chỉ: Tổ 4

Trung tâm Giáo Dục Thường Xuyên huyện Bạch Thông

MST: 4700241819- Đại diện:
Địa chỉ: Phố Ngã Ba, Phủ Thông

Trường Mầm Non Cao Trĩ

MST: 4700241858- Đại diện: Ma Thị Lý
Địa chỉ: Bản Piềng 1

TRườNG TIểU HọC THUầN MANG

MST: 4700241897- Đại diện:
Địa chỉ: Khu Chợ

TRườNG THCS Xã THUầN MANG

MST: 4700241907- Đại diện:
Địa chỉ: Khu Chợ

TRườNG MầM NON Xã THUầN MANG

MST: 4700241914- Đại diện:
Địa chỉ: Khu Chợ

Công Ty CP Đầu Tư Công Nghiệp Big

MST: 4700241921- Đại diện: Đặng Văn Quyết
Địa chỉ: Tổ 9

VăN PHòNG ĐăNG Ký QUYềN Sử DụNG ĐấT

MST: 4700241985- Đại diện:
Địa chỉ: Thị Trấn Phủ Thông

Trung tâm hỗ trợ phát triển cộng đồng bền vững Việt Bắc

MST: 4700242114- Đại diện: Hoàng Thị Tảo
Địa chỉ: Tổ 9

Công Ty CP Xây Dựng Liên Việt Bk

MST: 4700242146- Đại diện: Trần Văn Liên
Địa chỉ: Thôn Khuổi Thuổm

Công Ty TNHH Nguyên Hoàng Bắc Kạn

MST: 4700242153- Đại diện: Nguyễn Hoàng Phong
Địa chỉ: Thôn Pắc Pạu

TRườNG TIểU HọC CốC ĐáN

MST: 4700242178- Đại diện:
Địa chỉ: Hoàng phài

TRườNG MầM NON CốC ĐáN

MST: 4700242185- Đại diện:
Địa chỉ: Hoàng Phài

TRườNG THCS CốC ĐáN

MST: 4700242192- Đại diện:
Địa chỉ: Hoàng Phài