CÔNG TY mới tại: Bắc Kạn

Công ty cổ phần Nghĩa Sơn

MST: 4700133179- Đại diện: Đàm Xuân Đông
Địa chỉ: Thị Trấn Yến Lạc

Công ty TNHH Hoà Phát

MST: 4700133186- Đại diện: Đinh Ngọc Bích
Địa chỉ: Hoàng Văn Rược tổ 1 Phường Nguyễn Thị Minh Khai

Công ty TNHH Hải Nam

MST: 4700133193- Đại diện: Lê Văn Vạn
Địa chỉ: Tổ 9- Phường Phùng Chí Kiên

Công ty TNHH Thế Cường

MST: 4700134951- Đại diện: Trương Hoàng Thái
Địa chỉ: Thị trấn Yến Lạc

Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm nhân thọ Ngân Hà

MST: 4700159480- Đại diện: Nguyễn Văn Tin
Địa chỉ: Tổ 8 Phường Phùng Chí Kiên

Công ty TNHH Thanh Bình

MST: 4700135352- Đại diện: Dương Thanh Bình
Địa chỉ: Xã Đức Vân

Công ty TNHH Tư vấn thương mại và xây dựng 289

MST: 4700135384- Đại diện: Phạm Ngọc Tuân
Địa chỉ: Tổ 3- Phường Phùng Chí Kiên

Công ty TNHH Thành Ngân

MST: 4700135627- Đại diện: Nguyễn Thành Chung
Địa chỉ: Xã Ngọc Phái

Công ty TNHH Thái Sơn

MST: 4700135634- Đại diện: Lê Ngọc Chương
Địa chỉ: Tổ 9 Phường Phùng Chí Kiên

Công ty TNHH Hoa Doanh

MST: 4700135659- Đại diện: Nông Đình Doanh
Địa chỉ: Tổ 18- Phường Sông Cầu

Công ty TNHH Hải Sơn

MST: 4700135810- Đại diện: Trịnh Nhất Giáp
Địa chỉ: Xã Vân Tùng

Công ty liên doanh công nghiệp kẽm Việt Thái

MST: 4700136571- Đại diện: AMARITSITTIPOL
Địa chỉ: Xã Bản Thi

Công Ty TNHH Hà Thành

MST: 4700136733- Đại diện: Nguyễn Thanh Hiên
Địa chỉ: Tổ 11C

Công ty TNHH xây dựng Bắc Kạn

MST: 4700136758- Đại diện: Nguyễn Văn Sinh
Địa chỉ: Thị trấn Yến Lạc

Công ty Cổ phần Thuận Đức

MST: 4700136797- Đại diện: Lê Lạp
Địa chỉ: Thị trấn Yến Lạc

Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Sơn

MST: 4700137134- Đại diện: Nguyễn Văn Tiến
Địa chỉ: Tổ 10- Phường Đức Xuân

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Minh Hoa

MST: 4700137198- Đại diện: Trịnh Công Minh
Địa chỉ: Tổ11A

Công ty TNHH Việt Trung

MST: 4700137279- Đại diện: Triệu Hải Khanh
Địa chỉ: Tổ 17- Thị trấn Bằng Lũng

Công ty Cổ Phần Hà Sơn

MST: 4700137769- Đại diện: Phạm Quang Dũng
Địa chỉ: Số 52, tổ 7,  Phường Phùng Chí Kiên

Công ty TNHH Đức Xuân

MST: 4700137783- Đại diện: Phùng Giang (Xương)
Địa chỉ: Tổ 3 Phường Sông Cầu

Công ty trách nhiệm hữu hạn xe máy Bắc Kạn

MST: 4700138018- Đại diện: Nguyễn Kim Dung
Địa chỉ: Tổ 6, Phường Phùng Chí Kiên

Công ty TNHH Quang Anh

MST: 4700138057- Đại diện: Trần Văn Điển
Địa chỉ: Thị trấn Chợ Rã

Công Ty TNHH Tuấn Ngân

MST: 4700138096- Đại diện: Ngô Anh Tuấn
Địa chỉ: Tổ 9

Công Ty Cổ Phần  Thủy Điện Thái An

MST: 4700138314- Đại diện: Nguyễn Quang Đạo
Địa chỉ: Tòa nhà A2, Khu Hà Trung

Công ty TNHH Cường Thịnh Bắc Kạn

MST: 4700138321- Đại diện: Phùng Viết Hùng
Địa chỉ: Tổ 7- Phường Minh Khai

Công ty TNHH Đông Bắc

MST: 4700138346- Đại diện: Nguyễn Đức Hưng
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Sông Cầu

Công ty TNHH Hoàng Hà

MST: 4700138561- Đại diện: Hoàng Văn Kiếm
Địa chỉ: Tổ 1 Thị trấn Chợ Mới

Công ty TNHH Hoàng Thanh

MST: 4700138586- Đại diện: Nguyễn Đăng Hợp
Địa chỉ: Tổ 5- Phường Sông Cầu

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Kạn

MST: 4700139734- Đại diện: Phạm Hồng Phong
Địa chỉ: Tổ 11- Phường Sông Cầu

Công ty trách nhiệm hữu hạn Hợp Tiến

MST: 4700140049- Đại diện: Hoàng Văn Sử
Địa chỉ: Tổ 10 Phường Nguyễn Thị Minh Khai

Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại miền núi

MST: 4700140063- Đại diện: Nguyễn Văn Đài
Địa chỉ: Tổ 1 Phường Sông Cầu

Công Ty TNHH May Công Nghiệp Bắc Kạn

MST: 4700140232- Đại diện: Vũ Thị Hiền
Địa chỉ: Tổ 4

Công ty liên doanh EMC & TMUCB & BLASTER

MST: 4700140257- Đại diện: Ông Rerng chai R
Địa chỉ: Xã Bản Thi

Công ty TNHH Hoàng Gia Bắc Kạn

MST: 4700140602- Đại diện: Trần Xuân Ngữ
Địa chỉ: Thị trấn Chợ Mới

Công ty TNHH Phúc Hoàng

MST: 4700140634- Đại diện: Nguyễn Văn Phú
Địa chỉ: Tổ 10 Phường Phùng Chí Kiên

Công ty cổ phần Hồng Hà

MST: 4700140641- Đại diện: Lê Thanh Hải
Địa chỉ: Tổ 9- Phường Phùng Chí Kiên

Công ty liên doanh khoáng sản Bắc  Kạn

MST: 4700140659- Đại diện: Lý Hoa Sinh
Địa chỉ: Phường Đức Xuân

Văn phòng điều hành công ty Quảng Phong

MST: 4700140666- Đại diện: Ngũ Niên Cổ
Địa chỉ: Phường Đức Xuân

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Mê Linh

MST: 4700141028- Đại diện: Nguyễn Hữu Canh
Địa chỉ: Thị trấn Yến Lạc

Công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Hưng

MST: 4700141035- Đại diện: Lê Mạnh Hùng
Địa chỉ: Tổ 4 Phường Phùng Chí Kiên

Công Ty TNHH Hiệp Dương

MST: 4700141042- Đại diện: Dương Đức Hiệp
Địa chỉ: Số 28, tổ 7B

Công Ty TNHH Bình Thanh

MST: 4700141282- Đại diện: Hoàng Văn Bách
Địa chỉ: Tổ 11C

Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Doanh

MST: 4700141518- Đại diện: Hoàng Thị Nương
Địa chỉ: Tổ 9A- Phường Đức Xuân

Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt My

MST: 4700141525- Đại diện: Nguyễn Thị Liễu
Địa chỉ: Tổ 8b phường Đức Xuân

Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Sơn

MST: 4700141596- Đại diện: Vũ Trường Sinh
Địa chỉ: Tổ 13- phường Sông Cầu

Công ty trách nhiệm hữu hạn Biên Thuỳ

MST: 4700141652- Đại diện: Trịnh Nhất Giáp
Địa chỉ: Xã Vân Tùng

Công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc á

MST: 4700141740- Đại diện: Nguyễn Văn Phú
Địa chỉ: Tổ 2 phường Đức Xuân

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Hoàng Cường

MST: 4700141853- Đại diện: Nguyễn Văn Oanh
Địa chỉ: Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên

Công Ty TNHH Xây Dựng   Hoà Bình

MST: 4700141878- Đại diện: Nguyễn Văn Ba
Địa chỉ: Tổ 12

Công ty cổ phần CHS

MST: 4700141973- Đại diện: Bế Thị Sầm
Địa chỉ: Tổ 8b phường Đức Xuân