CÔNG TY mới tại: Bắc Kạn

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Minh

MST: 4700200516- Đại diện: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Tổ 9B

Công Ty TNHH Đàm Tuấn

MST: 4700200530- Đại diện: Đàm Anh Tuấn
Địa chỉ: Tiểu Khu 2

Công Ty CP Tư Vấn Xây Dựng Hiếu Tuấn

MST: 4700200555- Đại diện: Đồng Quang Hưng
Địa chỉ: Tổ 4

Công Ty CP Thanh Tuấn

MST: 4700200562- Đại diện: Đào Ngọc Hải
Địa chỉ: Tổ 1B

Công Ty CP Khang Thịnh

MST: 4700200587- Đại diện:
Địa chỉ: Tổ 7

Công Ty CP Thịnh Đức

MST: 4700200636- Đại diện: Nguyễn Trường Du
Địa chỉ: Tổ 11A

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Hoàn

MST: 4700200643- Đại diện: Nguyễn Thanh Hoàn
Địa chỉ: Số 19A, tiểu khu 7

Công Ty TNHH Hiền Thúy

MST: 4700200869- Đại diện: Nguyễn Thi Hồng Thúy
Địa chỉ: Số 142, tổ 2

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Vĩnh

MST: 4700200900- Đại diện: Hoàng Văn Tương
Địa chỉ: Tổ 11A

Công Ty CP Dương Anh Thái Bình

MST: 4700200918- Đại diện: Bùi Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Nà Làng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sơn Thịnh Bắc Kạn

MST: 4700200932- Đại diện: Nguyễn Thái Sơn
Địa chỉ: Tổ nhân dân Pò Đon

Thiết Bị Máy Văn Phòng Duy Anh

MST: 4700201238- Đại diện:
Địa chỉ: khu phố, Vân Tùng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Truyền Thông Bắc Kạn

MST: 4700201277- Đại diện: Hoàng Văn Thắng
Địa chỉ: Số 26, tổ 7

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cao Hà

MST: 4700201291- Đại diện: Vương Hồng Đức
Địa chỉ: Thôn Nà Khon

Công Ty TNHH Một Thành Viên Túy Huế

MST: 4700201414- Đại diện: Hoàng Văn Túy
Địa chỉ: Tổ 1B

Trung tâm thiết bị máy tính văn phòng Minh Quyền

MST: 4700201453- Đại diện:
Địa chỉ: Số 226 tổ 8A, phường Đức Xuân

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thế Hanh

MST: 4700201534- Đại diện: Nguyễn Thế Hanh
Địa chỉ: Thôn Nà Đúc I

Công Ty CP Thương Mại Bắc Đại Phú

MST: 4700201573- Đại diện: Lâm Văn Phúc
Địa chỉ: Tổ 8B

Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Phát 88

MST: 4700201735- Đại diện: Phạm Quỳnh Lưu
Địa chỉ: Thôn Bản Bia

Công Ty CP Khuyết Tật Viễn  Việt

MST: 4700201742- Đại diện: Đinh Đức Viễn
Địa chỉ: Tổ 12

Công Ty TNHH An Bình

MST: 4700201767- Đại diện: Đặng Danh Thể
Địa chỉ: Số nhà 33, tổ 9

Công Ty TNHH Một Thành Viên Huệ Hương Bắc Kạn

MST: 4700201855- Đại diện: Đoàn Thị Huệ
Địa chỉ: Thôn Nà Tải

Công Ty CP Thịnh Hợp Phát

MST: 4700201862- Đại diện: Nông Văn Trình
Địa chỉ: Tổ 14

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại & Du Lịch Anh Thư Bắc Kạn

MST: 4700202136- Đại diện:
Địa chỉ: Tổ 11A

Công Ty CP Đức Hùng Bắc Kạn

MST: 4700202168- Đại diện: Ma Văn Dũng
Địa chỉ: Thôn Nà Nhàm

Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Châu Bắc Kạn

MST: 4700202351- Đại diện: âu Đình Bình
Địa chỉ: Thôn Bản Đồn

Công Ty TNHH Một Thành Viên Taxi Bắc Kạn

MST: 4700202390- Đại diện: Nguyễn Thị Huệ
Địa chỉ: Tổ 8B

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sx&Tm Thế Thủy

MST: 4700202760- Đại diện: Lê Ngọc Thủy
Địa chỉ: Số 29. tổ 3

Công Ty TNHH Một Thành Viên Quang Huy Na Rì

MST: 4700202866- Đại diện: Nông Văn Nghiệp
Địa chỉ: Phố A

Công Ty TNHH Một Thành Viên ô Kim Chất

MST: 4700202873- Đại diện: ô Kim Chất
Địa chỉ: Thôn Thôm Lạnh

Công Ty TNHH Hùng Hưng 999

MST: 4700202880- Đại diện: Nông Văn Biên
Địa chỉ: Thôn 7

Công Ty TNHH Đa Lợi Bắc Kạn

MST: 4700203154- Đại diện: Bùi Văn Van
Địa chỉ: Thôn Bản Ven

Công Ty CP Xây Dựng Hoàng Tân Bắc Kạn

MST: 4700203838- Đại diện: Hứa Thị Thơ
Địa chỉ: Đường Cứu Quốc, tổ 12

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hà Minh Bắc Kạn

MST: 4700203845- Đại diện: Nông Văn Dược
Địa chỉ: Thôn 2A

Công Ty CP Bắc Kạn Htt

MST: 4700204133- Đại diện:
Địa chỉ: Số nhà 065A

Công Ty TNHH Xây Dựng Long Thịnh Bắc Kạn

MST: 4700204172- Đại diện: Hoàng Đức Toại
Địa chỉ: Tiểu khu 4

Công Ty TNHH Thành Lợi Bắc Kạn

MST: 4700204197- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Quan Nưa

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú Hưng Phúc Chợ Mới

MST: 4700204849- Đại diện: Nguyễn Thị Thúy Vân
Địa chỉ: Tổ 1

Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Yên Bắc

MST: 4700204856- Đại diện: Ngô Quang Huy
Địa chỉ: Số nhà 07, tổ 5

Công Ty CP Xây Dựng Thành Phương

MST: 4700204863- Đại diện: Lý Ngọc Thành
Địa chỉ: Số nhà 490, Tổ 5

Công Ty Cổ Phần Xd An Hòa Phát

MST: 4700205017- Đại diện: Vũ Phương Tới
Địa chỉ: Tổ 10

Công Ty TNHH Thành Lộc I Bắc Kạn

MST: 4700205024- Đại diện: Đỗ Hữu Song
Địa chỉ: Thôn Nà Nàng

Công Ty CP Thành Phát Bắc Kạn

MST: 4700205923- Đại diện: Vũ Đình Hoàn
Địa chỉ: Tổ 1

Công Ty TNHH Tiên Phong Bắc Kạn

MST: 4700205930- Đại diện: Hoàng Trung Dũng
Địa chỉ: Tổ 10

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tuấn Mai Bắc Kạn

MST: 4700205948- Đại diện: Trần Văn Hiệp
Địa chỉ: Thôn Đầu Cầu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Quốc Thập

MST: 4700205955- Đại diện: Hứa Văn Quốc
Địa chỉ: Thôn Bản Mạch

Công Ty TNHH Hùng Hưng Bắc Kạn

MST: 4700206130- Đại diện: Triệu Thị Quyên
Địa chỉ: Số nhà 22, tổ 11A

Công Ty CP Xây Dựng Hùng Kiều

MST: 4700206148- Đại diện: Trần Đức Kiều
Địa chỉ: Số nhà 55, tổ 11A

Công Ty TNHH Viễn Thông Quang Anh Bắc Kạn

MST: 4700206155- Đại diện: Hoàng Thị Hương
Địa chỉ: Tổ 2A

Công Ty TNHH Quốc Thái Bắc Kạn

MST: 4700207007- Đại diện: Hoàng Tiến Mạnh
Địa chỉ: Nà Thoi