Bắc Giang Lĩnh vực: Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

Tìm kiếm thông tin các doanh nghiệp đang hoạt động ngành nghề chính Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác tại Bắc Giang
Công ty TNHH một thành viên Như ý

MST: 2400501798- Đại diện: Trần Kiêm Trình
Địa chỉ: số 72 đường Giáp Hải