CÔNG TY mới tại: An Giang

DNTN Đại Lợi

MST: 1600152630- Đại diện: Đào Thi Năm
Địa chỉ: 132/7 Phan Bội Châu , Khóm Bình Khánh , Phường Bình Đức

Công Ty Đông An

MST: 1600152648- Đại diện: Nguyễn Văn Tuốt
Địa chỉ: số 24/6 QL91, ấp Tây Hưng Thị Trấn Nhà Bàng

DNTN Lưu Phong

MST: 1600152655- Đại diện: Lưu Phong
Địa chỉ: Long kiến

DNTN Đồng Lợi

MST: 1600152662- Đại diện: Trần Thanh Bình
Địa chỉ: 405/41 Bình Thạnh , Phường Bình Đức

DNTN Huy Hoàng

MST: 1600152694- Đại diện: Hồ Văn Bé
Địa chỉ: 493/43 Bình Thạnh P Bình Đức

DNTN Hoàng Anh

MST: 1600152736- Đại diện: Dương Minh Hoàng
Địa chỉ: Tổ 45 Khóm Bình Khánh I P Bình Đức

DNTN Đồng Tâm

MST: 1600152768- Đại diện: Trần Kim Tân
Địa chỉ: 22/2 Phan Bội Châu P Bình Đức

DNTN Hữu Thành

MST: 1600152775- Đại diện: Trần hữu Thành
Địa chỉ: Số 216 Đường 1/5 LOng Thạnh A

DNTN Phước Thành

MST: 1600152782- Đại diện: Nguyễn Thanh Nhàn
Địa chỉ: Kiến Thành

DNTN Thái Bình

MST: 1600152817- Đại diện: Trương Văn Hựu
Địa chỉ: 6 Nguyễn Tri Phương Bình Khánh , P Bình Đức

DNTN Trường Sang

MST: 1600152870- Đại diện: Lưu Thị Lê
Địa chỉ: Tổ 20 Phú An B Phú Vĩnh

DNTN Anh Dũng

MST: 1600552621- Đại diện: Nguyễn Anh Dũng
Địa chỉ: ấp I, Xã Khánh An

DNTN Đức Tín

MST: 1600152912- Đại diện: Võ Văn Tín
Địa chỉ: ấp Phú Hưng, xã Phú Vĩnh

DNTN Đồng Lợi III

MST: 1600152937- Đại diện: Trần Thị Thanh Thuỷ
Địa chỉ: 243/14 Bình Thạnh P Bình Đức

DNTN Tiền Lợi

MST: 1600152951- Đại diện: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: 209A tổ 5, Vĩnh Chánh 2, Vĩnh Nguơn

DNTN Lâm Quang Tuấn

MST: 1600152990- Đại diện: Lâm Quang Tuấn
Địa chỉ: Tổ 17,Vĩnh Phước, Vĩnh Tế

DNTN Đức Hoà

MST: 1600153024- Đại diện: Đặng Văn ấn
Địa chỉ: Số 11 Nguyễn Công Nhàn BTQ Long Thị C

DNTN Kim Hoàng

MST: 1600153049- Đại diện: Trần Thanh Hiền
Địa chỉ: 01B1 Nguyễn Thượng Hiền Bình Khánh P Bình Đức

DNTN Vĩnh An

MST: 1600153056- Đại diện: Trần Thị Hường
Địa chỉ: Số 37 Nguyễn Tri Phương,TTrấn Tân Châu

DNTN Kim Thảo

MST: 1600153088- Đại diện: Bùi Kim Thảo
Địa chỉ: 666/34 Khóm Bình Khánh P Bình Đức

DNTN Huỳnh Phát

MST: 1600153095- Đại diện: Phạm thị Hồng
Địa chỉ: 513A Nguyễn Chánh Sắc Long Hưng

DNTN Trần Thị Phí

MST: 1600153137- Đại diện: Trần Thị Phí
Địa chỉ: 88 đường núi sam, khóm 7

DNTN Kim Hoàng

MST: 1600153151- Đại diện: Trần Thị nhung
Địa chỉ: Tổ 9-Cần Thạnh-Cần Đăng

DNTN Yến

MST: 1600153169- Đại diện: Nguyễn Hồng Yến
Địa chỉ: C bis Lô 2 Trương Định, Khóm Bình Khánh , P Bình Đức

DNTN Hải Đến

MST: 1600153176- Đại diện: Nguyễn Thanh Hải
Địa chỉ: BTQ Vĩnh Lợi I Châu Phong

DNTN Như Huỳnh

MST: 1600153218- Đại diện: Nguyễn Thị Ngạt
Địa chỉ: ấp Tân hậu B1 Long An

DNTN Khánh Hùng

MST: 1600153232- Đại diện: Nguyễn Thị Ngọc Hường
Địa chỉ: 265 Lê Lợi, Châu Long 2, Phường "B"

DNTN Dương Hưng

MST: 1600153296- Đại diện: Dương Văn Thưởng
Địa chỉ: Đường số 5 ấp Trung II, xã Tân Hòa

DNTN Phú Hữu 5

MST: 1600153313- Đại diện: Lâm Văn Gành
Địa chỉ: Tổ 9-Hòa Long I-TT An Châu

DNTN Hiệp Vinh

MST: 1600153391- Đại diện: Mai Thanh Liêm
Địa chỉ: ấp Trung III, Thị Trấn Phú Mỹ

DNTN Mai Thành Phát

MST: 1600153465- Đại diện: Mai Văn Dũng
Địa chỉ: 05 BTQ Phú An B Phú Vĩnh

DNTN Thái Bình

MST: 1600153521- Đại diện: Trương Thị Tuyết Thu
Địa chỉ: 176 ấp Thượng III, Thị Trấn Phú Mỹ

DNTN Mỹ Luông

MST: 1600453331- Đại diện: Đinh Văn Chúng
Địa chỉ: ấp Vĩnh Lợi I Xã Châu Phong

DNTN Thành Lợi

MST: 1600153553- Đại diện: Nguyễn Thị Cẩm Ngâu
Địa chỉ: Tổ 2, Vĩnh Thạnh I, Lê Chánh

DNTN Thành Công

MST: 1600453356- Đại diện: Trần Thái Sơn
Địa chỉ: 173, BTQ Long Quới A, Xã Long Phú

DNTN Thái Bình 5

MST: 1600153578- Đại diện: Trương Thị Tuyết Lệ
Địa chỉ: Tổ 27 ấp Thượng I, TT Phú Mỹ

DNTN Thành Hiệp

MST: 1600153592- Đại diện: Lư Hữu Hiệp
Địa chỉ: Tổ 9-Cần Thạnh-Cần Đăng

Công Ty TNHH thương mại Đại Phong

MST: 1600153602- Đại diện: Phạm Hoàng Lâm
Địa chỉ: 216 B10 Hàm Nghi Bình Đức Long Xuyên

DNTN Phước Lợi

MST: 1600153627- Đại diện: Đỗ văn Dê
Địa chỉ: Tỉnh Lộ 93 Phú Hữu Lê Chánh

DNTN Phước Hưng

MST: 1600153698- Đại diện: Tạ Chập ích
Địa chỉ: Tổ 9-Cần Thạnh, Cần Đăng

Công Ty TNHH Khiêm Nhường

MST: 1600553456- Đại diện: Võ Khiêm Nhường
Địa chỉ: 64 Đường Louis Pasteur Châu Phú A

DNTN Đồng Lợi

MST: 1600153754- Đại diện: Lý Quang Đạt
Địa chỉ: Tổ 42-Hòa Long I-TT An Châu

DNTN Phú Hữu 2

MST: 1600153842- Đại diện: Phạm Văn Hùm
Địa chỉ: Tổ 27-Hòa Long I-TT An Châu

Công Ty TNHH Nguyễn Tấn Phát

MST: 1600553590- Đại diện: Nguyễn Thị Bích Thủy
Địa chỉ: ấp An Phú

DNTN Đồng Nai

MST: 1600153923- Đại diện: Nguyễn Văn Hừng
Địa chỉ: Tổ 12-Hòa Long I-TT An Châu

Trường Trung học Y Tế

MST: 1600353859- Đại diện: Từ Hoàng Tước
Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh

DNTN Thanh Quang

MST: 1600154035- Đại diện: Trương Trung Hiếu
Địa chỉ: Số 465 ấp Thuợng II, TT Phú Mỹ

DNTN Hữu Nghị

MST: 1600154081- Đại diện: Phạm Hữu Ngộ
Địa chỉ: Tổ 1-Hòa Long I-TT An Châu

DNTN Thanh Vân

MST: 1600154123- Đại diện: Nguyễn Thị Lệ
Địa chỉ: Số 339 ấp Thuợng II, TT Phú Mỹ

DNTN Thắng Lợi

MST: 1600154211- Đại diện: Võ Khiêm Nhường
Địa chỉ: 64, Trần Hưng Đạo, Châu Phú "A"