CÔNG TY mới tại: An Giang

DNTN Nguyễn Hiệp

MST: 1600149109- Đại diện: Nguyễn Chí Thiện
Địa chỉ: ấp Thị I, xã Mỹ Luông

DNTN Chín Bé

MST: 1600149116- Đại diện: Hoàng Thị Thuỷ
Địa chỉ: ấp Đông Sơn TT Núi Sập

DNTN Phát Lợi

MST: 1600149123- Đại diện: Lý Thị Kim Cúc
Địa chỉ: ấp Châu Giang, xã Phú Hiệp

DNTN Tư Cấu

MST: 1600149130- Đại diện: Trương Văn Cấu
Địa chỉ: Số 54 Tản Đà, ấp Long Thi A, TT Tân châu

DNTN Hoàng Yến

MST: 1600149148- Đại diện: Nguyễn ảnh Phước
Địa chỉ: ấp Mỹ Hoà, TT Mỹ Luông

DNTN An Hoà

MST: 1600149155- Đại diện: Ngô Thị Nết
Địa chỉ: ấp An Bình, xã Hòa Bình

DNTN Phước Thành 2

MST: 1600149162- Đại diện: Đặng Thành Trị
Địa chỉ: Tổ 6 ấp Long Hiệp, Long An

DNTN Văn Lang I

MST: 1600149187- Đại diện: Hồ Ngọc Khoái
Địa chỉ: 148 ấp Hòa Long, Phú Hiệp

DNTN Kim Long

MST: 1600149204- Đại diện: Đặng Kim Long
Địa chỉ: ấp An Mỹ, xã Hoà An

DNTN út Kem

MST: 1600149229- Đại diện: Nguyễn Văn úT
Địa chỉ: ấp An Mỹ, xã Hoà An

DNTN Thạnh Phước

MST: 1600149236- Đại diện: Lương Thị Phụng
Địa chỉ: Xã Hoà An

DNTN Xăng -Dầu-Gas-Hiếu Nhung

MST: 1600149243- Đại diện: Bùi Văn Được
Địa chỉ: ấp An Mỹ, xã Hoà An

DNTN Nhựt Thành

MST: 1600149268- Đại diện: Dương Thị Lịnh
Địa chỉ: xã Hoà An

DNTN Vị Hương

MST: 1600149275- Đại diện: Võ Thanh Tuyên
Địa chỉ: ấp Mỹ Hội, Xã Mỹ Hội Đông

DNTN Phan Văn Ao

MST: 1600149282- Đại diện: Phan Văn Ao
Địa chỉ: Xã Kiến An

DNTN Kim Vốn

MST: 1600449261- Đại diện: Trần Kim Vốn
Địa chỉ: ấp Tân Hiệp, TT óc Eo

DNTN Nhà hàng Phước Lộc Thọ

MST: 1600549107- Đại diện: Nguyễn Thanh Nhựt
Địa chỉ: Số 524/28 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh.

DNTN Phượng Hùng

MST: 1600149317- Đại diện: Phan Văn Lượm
Địa chỉ: xã mỹ luông

DNTN Nhựt Quang

MST: 1600149324- Đại diện: Phan Thị Vẹn
Địa chỉ: Mỹ Hội đông

DNTN Đức Lợi

MST: 1600149331- Đại diện: Cao Văn Sên
Địa chỉ: Xã nhơn Mỹ

DNTN Nguyễn Thành

MST: 1600149356- Đại diện: Đỗ Thị Nốp
Địa chỉ: Tổ 14, ấp Long Hoà 1, xã Long Kiến

DNTN Chủng

MST: 1600149363- Đại diện: Đào Văn Chủng
Địa chỉ: 05 Trưng Vương đông sơn 1, thị trấn núi sập

DNTN Phước Lộc

MST: 1600149370- Đại diện: Hứa Văn Kía
Địa chỉ: Xã Hội An

DNTN Hoàng Thảo

MST: 1600149388- Đại diện: Huỳnh Ngọc Thảo
Địa chỉ: ấp Tân Hiệp A, TT óc Eo

DNTN Kim Ngọc

MST: 1600149395- Đại diện: Huỳnh Ngọc Minh
Địa chỉ: Xã Mỹ Luông

DNTN Phan Văn Cường

MST: 1600149405- Đại diện: Phan Văn Cường
Địa chỉ: ấp Tân Hiệp, TT óc Eo

DNTN Bảy Lẹ

MST: 1600149412- Đại diện: Nguyễn Văn Lẹ
Địa chỉ: Xã Hội An

DNTN Nguyễn Linh

MST: 1600149437- Đại diện: Nguyễn Ngọc Linh
Địa chỉ: ấp Tân Hiệp A, TT óc Eo

Công Ty Cổ phần Điện Nước An Giang

MST: 1600249791- Đại diện: Trần Thanh Hòang
Địa chỉ: 253/13 Trần Hưng Đạo

DNTN Ngọc Hạnh

MST: 1600149444- Đại diện: Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Địa chỉ: ấp Thị I,xã Mỹ Luông

DNTN Nguyễn Thị Mai

MST: 1600149451- Đại diện: Nguyễn Thị Mai
Địa chỉ: ấp Tân Hiệp, TT óc Eo

DNTN Lập Thành

MST: 1600149469- Đại diện: Trương Văn Lập
Địa chỉ: ấp Long Hoà 2, xã Long Điền A

DNTN Trung Tính

MST: 1600149476- Đại diện: Phạm Trung Tính
Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huệ, Đông sơn 2, thị trấn núi sập

DNTN Hiệp Hoà

MST: 1600149483- Đại diện: Bùi Văn Phúc
Địa chỉ: An Thạnh Trung

DNTN Huy

MST: 1600149490- Đại diện: Bành Đức Huy
Địa chỉ: 263 ấp Phú Hữu, Phú hoà

DNTN Vạn Hưng

MST: 1600149500- Đại diện: Trần Hi Khanh
Địa chỉ: Bình Thạnh 1, Xã Hoà An

DNTN Hữu Xuân

MST: 1600149518- Đại diện: Ngan Minh Lễ
Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, ấp đông sơn 2, thị trấn núi sập

DNTN Mỹ Châu

MST: 1600149532- Đại diện: Tăng Thị Châu
Địa chỉ: Số 430 Tỉnh Lộ 53 BTQ Long Thạnh B

DNTN Hồ Thanh Thủy

MST: 1600149557- Đại diện: Hồ Thanh Thuỷ
Địa chỉ: Tổ 31, ấp Mỹ Chánh, xã Vĩnh Mỹ

DNTN Hữu Tín

MST: 1600149564- Đại diện: Lê Thanh Bá
Địa chỉ: ấp Bình Quới, Xã Hoà An

DNTN Ngô Phước Thành

MST: 1600149589- Đại diện: Trần văn Ngô
Địa chỉ: BTQ Long An A Xã Long Phú

DNTN Kim Bá

MST: 1600149596- Đại diện: Huỳnh Phước Hải
Địa chỉ: 477/133 Hà Hoàng Hổ Xã Mỹ Hoà

DNTN Xăng Dầu Minh Kha

MST: 1600349549- Đại diện: Võ Văn Rum
Địa chỉ: Tổ 3, ấp Phú Hạ, xã Phú Xuân

DNTN Phước Hải

MST: 1600149613- Đại diện: Phạm Thị Tiên
Địa chỉ: Tỉnh Lộ 953 BTQ Long Qưới C Long Phú

dntn Võ Văn Quới

MST: 1600149677- Đại diện: Võ Văn Quới
Địa chỉ: 03 Nguyễn Huệ, Đông Sơn 1, thị trấn núi sập

DNTN Trương Văn Bảo

MST: 1600149691- Đại diện: Trương Văn Bảo
Địa chỉ: Lê Lợi, khóm Châu Long 2, Phường "B"

DNTN Nguyễn Bùi II

MST: 1600149726- Đại diện: Nguyễn Bá Đời
Địa chỉ: 528/3 Tổ 9 Tây Huề Xã Mỹ Hoà

DNTN Mỹ Vinh

MST: 1600149733- Đại diện: Lâm Quang Vinh
Địa chỉ: Tỉnh Lộ 952 BTQ Long Châu Long An

DNTN Phước Lộc

MST: 1600149758- Đại diện: Nguyễn Hữu Hạ
Địa chỉ: ấp An Thạnh, xã Hoà Bình

DNTN Bảo Vân

MST: 1600149772- Đại diện: Trần Bảo Vân
Địa chỉ: ấp Long Hoà, xã Long An