CÔNG TY mới tại: An Giang

Công Ty Cổ Phần Hoàn Mỹ

MST: 1600547205- Đại diện: Nguyễn Văn Tân
Địa chỉ: Số 1, Lê Hồng Phong, Mỹ Bình

CÔNG TY Thoại Hà

MST: 1600547251- Đại diện: Hà Thị Ngần
Địa chỉ: 19, 21 Nguyễn Trãi, Phường Mỹ Long

DNTN Thái Bình

MST: 1600147454- Đại diện: Trương Thị Mận
Địa chỉ: Tấn Bình, Tấn Mỹ

DNTN Việt Quang

MST: 1600147528- Đại diện: Nguyễn Việt Quang
Địa chỉ: Thị Tứ Mỹ luông

DNTN Hoa Xuân

MST: 1600547371- Đại diện: Nguyễn Văn út
Địa chỉ: 2 Trần Hưng Đạo, TT Tri Tôn

DNTN Phước Long

MST: 1600147567- Đại diện: Hồ Phước Long
Địa chỉ: ấp An Thái, xã Hội An

DNTN Hồng Phước

MST: 1600547396- Đại diện: Đỗ Hồng Phước
Địa chỉ: 272A Hương Lộ 2 TTTChâu

DNTN Nga Phát

MST: 1600547406- Đại diện: Bùi Thị Mỹ Nga
Địa chỉ: ấp Hoà Long 1, An Châu

DNTN Nguyễn Tấn

MST: 1600147655- Đại diện: Lê Thị Kim Ngân
Địa chỉ: an phú, hội an

Công Ty TNHH Lợi Tâm

MST: 1600547572- Đại diện: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Ban Tự Quản A1, Xã Tân An

DNTN Tài Linh

MST: 1600547597- Đại diện: Trác Thanh Tài
Địa chỉ: Tổ 61 ấp Long Hưng, xã Long Sơn

Công Ty TNHH Hoà Nghi

MST: 1600547607- Đại diện: Lương Chánh Tài
Địa chỉ: 2B Chi Lăng, Phường Châu Phú A

DNTN Hùng Dũng

MST: 1600147849- Đại diện: Ngô Minh Hùng
Địa chỉ: ấp Thị I, TT Mỹ Luông

DNTN Phan Bình

MST: 1600547727- Đại diện: Võ Phan Bình
Địa chỉ: 224/2A Nguyễn Trãi, Mỹ Long

DNTN Nguyễn Hữu Tín

MST: 1600147944- Đại diện: Nguyễn Hữu Tín
Địa chỉ: ấp Tân Mỹ, Xã Mỹ Phú Đông

DNTN Lâm ánh Nguyệt

MST: 1600248396- Đại diện: Lâm Thị Nguyệt
Địa chỉ: ấp Vĩnh Hòa, xã Lạc Quới

DNTN Hiệp Hưng

MST: 1600148056- Đại diện: Đoàn Thiện Lương
Địa chỉ: Thị Tứ, Mỹ luông

DNTN Ba Đạt

MST: 1600448099- Đại diện: Nhan Văn Đạt
Địa chỉ: ấp Sơn Tân, xã Vọng Đông

DNTN Phú Vinh

MST: 1600148296- Đại diện: Nguyễn Công Tâm
Địa chỉ: ấp Phú Hạ I, xã Kiến Thành

DNTN Kim Phượng

MST: 1600248646- Đại diện: Bành Mỹ Ohương
Địa chỉ: Đường Trưng Nữ Vương nối dài, Phường Châu Phú A, TX Châu Đốc

DNTN Phước Hưng

MST: 1600148384- Đại diện: Huỳnh Thị Hương
Địa chỉ: Mỹ Hội đông

DNTN Hùng Sơn

MST: 1600448412- Đại diện: Trần Anh Dũng
Địa chỉ: Tổ 27 ấp Hoà Phú 1 TT An Châu

DNTN Hiệp Thành

MST: 1600148458- Đại diện: Nguyễn Ngọc Mạnh
Địa chỉ: ấp Nhơn Ngãi, xã Nhơn Mỹ

Công Ty TNHH Huỳnh Lượng

MST: 1600148553- Đại diện: Huỳnh Văn lương
Địa chỉ: Số 264 Nguyễn Công Nhàn BTQ Long Thị B

DNTN Thành Lợi

MST: 1600148585- Đại diện: Huỳnh Thanh Danh
Địa chỉ: ấp Mỹ Thạnh, xã Nhơn Mỹ

DNTN Kim Nhiệm

MST: 1600148666- Đại diện: Trịnh Thị Kim Nhiệm
Địa chỉ: Tổ 1 ấp Tây bình A, Xã Vĩnh Chánh

DNTN Điều Hương

MST: 1600148698- Đại diện: Lê Văn Điệp
Địa chỉ: Hòa Phú I, TT An Châu

DNTN Lâm Phước Thành

MST: 1600148747- Đại diện: Lâm Hữu Lực
Địa chỉ: ấp Long Mỹ I, xã Long Giang

DNTN Thanh Trà

MST: 1600148779- Đại diện: Ngô Thị Thanh Bình
Địa chỉ: 77 Thủ Khoa Nghĩa, khóm 3, Phường "A"

DNTN Dương Thị Ly

MST: 1600148810- Đại diện: Dương Thị Ly
Địa chỉ: ấp Tân Hiệp A, Xã Vọng Thê

DNTN Thuận Đức

MST: 1600148828- Đại diện: Thái Văn Đức
Địa chỉ: Mỹ Thuận,Nhơn Mỹ

DNTN Nguyễn Thị Thanh Bình

MST: 1600148881- Đại diện: Nguyễn Thị Thanh Bình
Địa chỉ: 151B Nguyễn Trường Tộ, Phường "B"

DNTN Phan Thị Hồng

MST: 1600148916- Đại diện: Phan Thị Hồng
Địa chỉ: Tổ 11, Hòa Phú 2, TT An Châu

DNTN Trương Thị Thu Hằng

MST: 1600148930- Đại diện: Trương Thị Thu Hằng
Địa chỉ: ấp Phú Hữu, Xã Phú Hòa

DNTN Công Thành 2

MST: 1600148948- Đại diện: Huỳnh Thị Hà
Địa chỉ: Tổ 13 ấp Long Châu, TT Tân Châu

DNTN Kim Cương

MST: 1600148962- Đại diện: Nguyễn Nhơn Kiệt
Địa chỉ: 25B Chi Lăng, khóm 5, Châu Phú "A"

DNTN Dương Hoà

MST: 1600148987- Đại diện: Nguyễn Tuấn Kiệt
Địa chỉ: Nhơn Mỹ

DNTN Nhơn

MST: 1600148994- Đại diện: Ngan Minh Nhơn
Địa chỉ: ấp Đông Sơn, TT Núi Sập

DNTN Ngọc Lợi

MST: 1600149003- Đại diện: Đinh văn Chúng
Địa chỉ: Số 74 Phan Thanh Giản BTQ Long Thị A

DNTN Chí Phương

MST: 1600149010- Đại diện: Lý Thị Bạch Phương
Địa chỉ: Tổ 48, Hòa Long I, TT An Châu

DNTN Chí Thành

MST: 1600149028- Đại diện: Trương Chí Hiền
Địa chỉ: Long Giang

DNTN Hiếu

MST: 1600149035- Đại diện: Trần Quang Hiếu
Địa chỉ: ấp Đông Sơn, TT Núi Sập

DNTN Mai Trâm

MST: 1600149042- Đại diện: Lê Thị Bé
Địa chỉ: ấp Mỹ Hoà, xã Nhơn Mỹ

DNTN Phước Hưng

MST: 1600149067- Đại diện: Trần Thị Bông
Địa chỉ: Tổ 21 ấp Trung II, xã Tân Hòa

CTy TNHH Hoàng Sơn

MST: 1600449046- Đại diện: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: ấp An Hòa, Xã An Hòa

DNTN Minh Răng

MST: 1600149074- Đại diện: Trương Minh Răng
Địa chỉ: Long điền B

CTy TNHH Đức Hùng

MST: 1600449053- Đại diện: Lê Văn Dữ
Địa chỉ: 01 Trưng Nữ Vương Phường B

DNTN Lê Thị Ngọc Bích

MST: 1600149081- Đại diện: Lê Thị Ngọc Bích
Địa chỉ: 41 Trần Hưng Đạo, khóm 2, Phường "A"

DNTN Sĩ Hương

MST: 1600149099- Đại diện: Lê Thiện Sĩ
Địa chỉ: Số 24 Pasteur BTQ Long Thị C, TT Tân châu

DNTN Huỳnh Anh Điểu

MST: 1600449078- Đại diện: Huỳnh Anh Điểu
Địa chỉ: ấp Thượng II TT Phú Mỹ