002 Nhà máy bia Sài Gòn Mê Linh Chi nhánh công ty cổ phần bia, rượu Sài Gòn Đồng Xuân

Mã số thuế 2600114002-002
Địa chỉ Khu 7
Đại diện pháp luật
Ngày hoạt động 28/09/2010
Số điện thoại
Ngành nghề chính Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia
Thông tin tài khoản
Tình trạng hoạt động đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

002 NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN MÊ LINH CHI NHÁNH BIA, RƯỢU SÀI GÒN ĐỒNG XUÂN

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, Click báo lỗi để cập nhật thêm thông tin mới về 002 NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN MÊ LINH CHI NHÁNH CTY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN ĐỒNG XUÂN

Đánh giá:

Lượt xem 286