TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN TRÃI

Mã số thuế: 0800660502
Địa chỉ trụ sở kinh doanh

Khu Nguyễn Văn Trỗi thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách

Giám đốc
Người đại diện
Email
Website
Điện thoại 032037545
**
Lĩnh vực hoạt động
Ngày đăng ký kinh doanh 01/01/2007
Tình trạng hoạt động NT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)
Lượt xem: 193
STT Tên NNKD Chính
1 P8531 Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
Được cung cấp bởi

Chưa có dữ liệu sản phẩm. đăng ký thành viên để cập nhật
Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Trãi
Chưa có bài viết nào. đăng ký thành viên để cập nhật

TRUONG TRUNG HOC CO SO NGUYEN TRAI

Đánh giá doanh nghiệp
Tỉnh Thành: Hải Dương
Tuổi: 7 Năm hoạt động
Số thành viên: Chưa đăng ký
Điểm: 3.5/10
Lượt xem: 195
Đăng ký thành viên
Email *
Mật khẩu *
Họ tên *
Điện thoại
Mã số thuế *
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ CẬP NHẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Quên mật khẩu ?
Quảng cáo
pre
next