Tên Bộ/Tỉnh Cơ Quan Lĩnh Vực
Thủ tục Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, DUBND tỉnh Ninh Thuận
Thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại AUBND tỉnh Ninh Thuận
Thủ tục công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tếUBND tỉnh Ninh Thuận
Thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệpUBND tỉnh Ninh Thuận
Thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đấtUBND tỉnh Ninh Thuận
Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đaiUBND tỉnh Ninh Thuận
Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyềnUBND tỉnh Ninh Thuận
Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh.UBND tỉnh Ninh Thuận
Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiệnUBND tỉnh Ninh Thuận
Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấpUBND tỉnh Ninh Thuận
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mấtUBND tỉnh Ninh Thuận
Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.UBND tỉnh Ninh Thuận
Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đấtUBND tỉnh Ninh Thuận
Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế.UBND tỉnh Ninh Thuận
Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề.UBND tỉnh Ninh Thuận
Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.UBND tỉnh Ninh Thuận
Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của nhóm người sử dụng đất.UBND tỉnh Ninh Thuận
Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhậnUBND tỉnh Ninh Thuận
Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đấtUBND tỉnh Ninh Thuận
Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.UBND tỉnh Ninh Thuận
Văn Bản Pháp Luật
Tên Bộ/Tỉnh Cơ Quan Lĩnh Vực
Thông báo số 343/TB-VP ngày 13/08/2004 của Văn phòng UBND thành phố Hồ Chí Minh về Kết luận cuộc họp của Đồng chí Lê Thanh Hải Chủ tịch UBND thành phố về cửa ngõ vào thành phố Hồ Chí Minh tại sân bay Tân Sơn Nhất
Thông báo số 2853/LĐTBXH-LĐ ngày 02/08/2004 của Sở Lao động Thương và Xã hội TPHCM về việc quản lý lao động đối với các doanh nghiệp trong Khu chế xuất - khu công nghiệp TPHCM.
Thông báo số 2296/B-GĐĐĐ ngày 10/02/1999 của Sở Địa chính Nhà đất TP.HCM về việc tạm thu kinh phí kiểm định hồ sơ trích đo lập bản đồ.
Thông báo số 2030/TB-SQHKT ngày 5/6/2008 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM v/v cung cấp thông tin quy hoạch - kiến trúc đối với dự án nhà ở và thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500.
Thông báo số 16/TB-UB-QLĐT ngày 17/05/1996 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc bảo tồn cảnh quan kiến trúc TPHCM.
Thông báo số 1153/TB-SQHKT ngày 07/5/2009 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM v/v tiếp nhận và thụ lý hồ sơ theo Quyết định 93/2008/QĐ-UBND.
Thông báo số 100/TB-ĐĐBĐ ngày 04/03/2002 của Đoàn Đo đạc Bản đồ - Sở Địa chính Nhà đất TP.HCM về việc quy định về thời gian đo vẽ và kiểm tra sản phẩm đo đạc, bản đồ.
Thông báo số 0967/TB-ĐĐBĐ ngày 25/07/2006 của Trung tâm Đo đạc Bản đồ - Sở TNMT TPHCM về đơn giá in sao bản đồ, định vị, chôn trụ bê tông cốt thép, đo vẽ hiện trạng, đo vẽ sơ đồ nhà đất.
Thông báo số 06/TB-VP ngày 03/01/2008 của Văn phòng UBND thành phố Hồ Chí Minh về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Hồng tại cuộc họp về việc tình hình đầu tư tài chính qua mạng và đảm bảo an ninh cho vận chuyển tiền, rút tiền từ ngân hàng.
Quyết định số 972/1999/QĐ-UB-KT ngày 12/02/1999 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế thực hiện việc thành lập hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh.
Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 05/03/2008 của UBND TP. Hồ Chí Minh về thành lập Trung tâm Giám định Y khoa trực thuộc Sở Y tế thành phố
Quyết định số 964/QĐ-UB ngày 24/12/1991 của UBND TPHCM về việc điều chỉnh giá biểu thu lệ phí khai thác đất công, chợ, đường phố, bến bãi, cảng v.v...
Quyết định số 964/QĐ-UB ngày 24/12/1991 của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh giá biểu thu lệ phí khai thác đất công, chợ, đường phố, bến bãi, cảng...
Quyết định số 96/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2008 của UBND TPHCM về Ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 của UBND TP. Hồ Chí Minh về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Quyết định số 93/2005/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2005 của UBND TP. Hồ Chí Minh về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 1, năm 2005.
Quyết định số 92/2008/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 của UBND TP. Hồ Chí Minh về Ban hành hệ số điều chỉnh khi áp dụng Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 và Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố.
Quyết định số 90/2005/QĐ-UB ngày 30 tháng 5 năm 2005 của UBND TP. Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế quản lý cư trú và lao động của người tạm trú có thời hạn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2008 của UBND TP. Hồ Chí Minh Về ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND ngày 04/07/2007 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về ban hành qui định về lộ giới và quản lý đường hẻm trong các khu dân cư hiện hữu thuộc địa bàn thành phố.