Đơn vị :
Số hồ sơ: B-BGT-014967-VB

Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2010 quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa

Thông tin

Lĩnh vực thống kê:
Đường thủy nội địa
File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
TT 25/2010/TT-BGTVT
VB ban hành ngày:
31/08/2010
VB có hiệu lực ngày:
16/10/2010Văn bản liên quan: