SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LAI CHÂU

Mã số thuế
6200021720
Số giấy phép đăng ký kinh doanh
Địa chỉ trụ sở kinh doanh

Phường Đoàn Kết,

Giám đốc
Điện thoại
0231 3876 4**
--> Click Thích để xem số điện thoại
Fax
Email
Lĩnh vực hoạt động
Ngày đăng ký kinh doanh
04/05/2009
Tình trạng hoạt động
NT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)
Lượt xem: 1452
Được cung cấp bởi

Chưa có dữ liệu sản phẩm. đăng ký thành viên để cập nhật
Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Lai Châu
Chưa có bài viết nào. đăng ký thành viên để cập nhật

SO GIAO DUC DAO TAO TINH LAI CHAU

Đăng ký thành viên
Email *
Mật khẩu *
Họ tên *
Điện thoại
Mã số thuế *
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ CẬP NHẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Quên mật khẩu ?
Quảng cáo
pre
next