SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LÂM ĐỒNG

Mã số thuế
5800180590
Số giấy phép đăng ký kinh doanh
Địa chỉ trụ sở kinh doanh

22 Lê Hồng Phong, Thành phố Đà Lạt

Giám đốc
Hứa Văn Tuấn
Điện thoại
8251**
--> Click Thích để xem số điện thoại
Fax
Email
Lĩnh vực hoạt động
Ngày đăng ký kinh doanh
01/01/2003
Tình trạng hoạt động
NT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)
Lượt xem: 663
STT Tên NNKD Chính
1 K64190 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Được cung cấp bởi

Chưa có dữ liệu sản phẩm. đăng ký thành viên để cập nhật
Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Lâm Đồng
Chưa có bài viết nào. đăng ký thành viên để cập nhật

SO GIAO THONG VAN TAI TINH LAM DONG

Đăng ký thành viên
Email *
Mật khẩu *
Họ tên *
Điện thoại
Mã số thuế *
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ CẬP NHẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Quên mật khẩu ?
Quảng cáo
pre
next