PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KIM THÀNH

Mã số thuế
0800738195
Số giấy phép đăng ký kinh doanh
Địa chỉ trụ sở kinh doanh

Thị trấn Phú thái, Huyện Kim Thành

Giám đốc
Điện thoại
**
--> Click Thích để xem số điện thoại
Fax
Email
Lĩnh vực hoạt động
Ngày đăng ký kinh doanh
12/03/2012
Tình trạng hoạt động
NT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)
Lượt xem: 2120
STT Tên NNKD Chính
1 P85 Giáo dục và đào tạo
Được cung cấp bởi

Chưa có dữ liệu sản phẩm. đăng ký thành viên để cập nhật
Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Kim Thành
Chưa có bài viết nào. đăng ký thành viên để cập nhật

PHONG GIAO DUC DAO TAO HUYEN KIM THANH

Đăng ký thành viên
Email *
Mật khẩu *
Họ tên *
Điện thoại
Mã số thuế *
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ CẬP NHẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Quên mật khẩu ?
Quảng cáo
pre
next