ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 8 QUẬN 3

Mã số thuế
0309387962
Số giấy phép đăng ký kinh doanh
Địa chỉ trụ sở kinh doanh

18 Huỳnh Tịnh Của P.08, Quận 3

Giám đốc
Phạm Thị Thúy Hằng
Điện thoại
**
--> Click Thích để xem số điện thoại
Fax
Email
Lĩnh vực hoạt động
Ngày đăng ký kinh doanh
15/09/2009
Tình trạng hoạt động
NT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)
Lượt xem: 437
STT Tên NNKD Chính
1 O8411 Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp
Được cung cấp bởi

Chưa có dữ liệu sản phẩm. đăng ký thành viên để cập nhật
ủy Ban Nhân Dân Phường 8 Quận 3
Chưa có bài viết nào. đăng ký thành viên để cập nhật

UY BAN NHAN DAN PHUONG 8 QUAN 3

Đăng ký thành viên
Email *
Mật khẩu *
Họ tên *
Điện thoại
Mã số thuế *
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ CẬP NHẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Quên mật khẩu ?
Quảng cáo
pre
next
Doanh nghiệp cùng tên
UY BAN NHAN DAN PHUONG 8 QUAN 3 Địa chỉ: 18 HUYNH TINH CUA P.08Giám đốc: PHAM THI THUY HANG Tình trạng hoạt động: NT DANG HOAT DONG (DUOC CAP THONG BAO MST)Điện thoại: