ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 12 QUẬN TÂN BÌNH

Mã số thuế
0308637313
Số giấy phép đăng ký kinh doanh
Địa chỉ trụ sở kinh doanh

79 Trường Chinh,

Giám đốc
Nguyễn Phương Bắc
Điện thoại
Fax
Email
Lĩnh vực hoạt động
Ngày đăng ký kinh doanh
01/06/2009
Tình trạng hoạt động
NT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)
Lượt xem: 1901
STT Tên NNKD Chính
1 O8411 Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp
Được cung cấp bởi

Chưa có dữ liệu sản phẩm. đăng ký thành viên để cập nhật
ủy Ban Nhân Dân Phường 12 Quận Tân Bình
Chưa có bài viết nào. đăng ký thành viên để cập nhật

UY BAN NHAN DAN PHUONG 12 QUAN TAN BINH

Đăng ký thành viên
Email *
Mật khẩu *
Họ tên *
Điện thoại
Mã số thuế *
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ CẬP NHẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Quên mật khẩu ?
Quảng cáo
pre
next