Đơn vị :
Số hồ sơ: B-BYT-003025-VB

Luật số 75/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 Quy định về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.

Thông tin

Lĩnh vực thống kê:
Khám, chữa bệnh
File đính kèm:
Loại văn bản:
Số văn bản:
75/2006/QH11
VB ban hành ngày:
29/11/2006
VB có hiệu lực ngày:
01/07/2007Văn bản liên quan: