SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HẬU GIANG

Mã số thuế
1800547026
Số giấy phép đăng ký kinh doanh
Địa chỉ trụ sở kinh doanh

Đường D5, Khu HC UBND tỉnh, Tỉnh Hậu Giang

Giám đốc
Nguyễn Liêm Khoa
Điện thoại
8789**
--> Click Thích để xem số điện thoại
Fax
Email
Lĩnh vực hoạt động
Ngày đăng ký kinh doanh
11/11/2011
Tình trạng hoạt động
NT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)
Lượt xem: 2553
STT Tên NNKD Chính
1 H49 Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống
Được cung cấp bởi
Chưa có dữ liệu sản phẩm. đăng ký thành viên để cập nhật
Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Hậu Giang
Chưa có bài viết nào. đăng ký thành viên để cập nhật

SO GIAO THONG VAN TAI TINH HAU GIANG

Đăng ký thành viên
Email *
Mật khẩu *
Họ tên *
Điện thoại
Mã số thuế *
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ CẬP NHẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Quên mật khẩu ?
Quảng cáo
pre
next