Công ty TNHH Lon Nước Giải Khát TBC - Ball Việt Nam (Nộp hộ thuế nhà thầu nước ngoài)

Mã số thuế 3702096643
Địa chỉ (Cty TNHH Lon Nước Giải Khát TBC, Ball)số 2
Đại diện pháp luật
Ngày hoạt động 12/09/2012
Số điện thoại 06502221081
Ngành nghề chính Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
Thông tin tài khoản
Tình trạng hoạt động

LON NƯỚC GIẢI KHÁT TBC - BALL VIỆT NAM (NỘP HỘ THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI)

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, Click báo lỗi để cập nhật thêm thông tin mới về CTY TNHH LON NƯỚC GIẢI KHÁT TBC - BALL VIỆT NAM (NỘP HỘ THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI)

Đánh giá:

Lượt xem 2648

Cùng tên