Công ty CP Tong Hong Tannery Việt Nam nộp hộ thuế

Mã số thuế 3501960736
Địa chỉ KCN Mỹ Xuân A2
Đại diện pháp luật
Ngày hoạt động 11/11/2011
Số điện thoại 0643.899398
Ngành nghề chính Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Thông tin tài khoản
Tình trạng hoạt động NT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)

TONG HONG TANNERY VIỆT NAM NỘP HỘ THUẾ

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, Click báo lỗi để cập nhật thêm thông tin mới về CTY CP TONG HONG TANNERY VIỆT NAM NỘP HỘ THUẾ

Đánh giá:

Lượt xem 1010

Cùng tên